İlkeleri
İnkılapları
Fotografları
Özdeyişleri

 

ATATÜRK'TEN ÖZDEYİŞLER


Ne mutlu "Türküm" diyene.
 
Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır, ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.  

Bu millete çok şey öğretebildim ama onlara uşak olmayı bir türlü öğretemedim.  

Yurtta sulh, cihanda sulh. Cihanda sulh. 

Beni görmek demek mutlaka yüzümü görmek demek değildir. Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız bu yeterlidir. 

Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur. 

Türkiye Cumhuriyetinin temeli kültürdür.  

İstikbal göklerdedir. 

Zafer, "Zafer benimdir" diyebilenindir. Başarı ise,  "Başaracağım" diye başlayarak sonunda "Başardım"  diyebilenindir.  

Egemenlik, kayıtsız şartsız ulusundur.  

Milleti kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir.  

Öğretmenler: Yeni nesiller sizlerin eseri olacaktır. 

Hayatta en hakiki mürşit ilimdir.  

Biz Türkler tarih boyunca hürriyet ve istiklale timsal olmuş bir milletiz. 

Ne kadar zengin ve müreffeh olursa olsun, istiklâlden mahrum bir millet, medenî insanlık karşısında uşak olmak mevkiinden yüksek bir muameleye lâyık sayılamaz. 

Özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir. Ben milletimin en büyük ve ecdadımın en değerli mirası olan bağımsızlık aşkı ile dolu bir adamım. Çocukluğumdan bugüne kadar. 

Milli egemenlik öyle bir nurdur ki, onun karşısında zincirler erir, taç ve tahtlar batar, mahvolur. Milletlerin esirliği üzerine kurulmuş müesseseler her tarafta yıkılmaya mahkumdurlar.  

Bilelim ki milli benliğini bilmeyen milletler başka milletlere yem olurlar. 
Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır.  

Bir dinin tabiî olması için akla, fenne, ilme ve mantığa uygun olması lazımdır.
 
Medeni olmayan insanlar, medeni olanların ayakları altında kalmaya mahkumdurlar Ey kahraman Türk kadını, sen yerde sürünmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın 

Yüksek Türk! Senin için yüksekliğin hududu yoktur. İşte parola budur.
 
Gençler cesaretimizi takviye ve idame eden sizlersiniz. Siz, almakta olduğunuz terbiye ve irfan ile insanlık ve medeniyetin, vatan sevgisinin, fikir hürriyetinin en kıymetli timsali olacaksınız. Yükselen yeni nesil, istikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz.
 
Müspet bilimlerin temellerine dayanan, güzel sanatları seven, fikir terbiyesinde olduğu kadar beden terbiyesinde de kabiliyeti artmış ve yükselmiş olan erdemli, kudretli bir nesil yetiştirmek ana siyasetimizin açık dileğidir.  

Dünyanın her tarafından öğretmenler insan topluluğunun en fedakâr ve muhterem unsurlarıdır. 
 
Milletin sevgisi kadar büyük mükafat yoktur.  

Dünyada her şey için, medeniyet için, hayat için, muvaffakiyet için en hakiki mürşit ilimdir , fendir. İlim ve fennin haricinde mürşit aramak gaflettir, cehalettir, dalalettir. 

Milletin saltanat ve hakimiyet makamı yalnız ve ancak Türkiye Büyük Millet Meclisidir. 

Bir memleketin, bir memleket halkının düşmandan zarar görmesi acıdır. Fakat kendi Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir. 

Efendiler siz hayatınızda mebus olabilirsiniz, bakan olabilirsiniz, hatta cumhurbaşkanı olabilirsiniz. Fakat hiç bir zaman sanatkar olamazsınız. 

Medeniyet öyle kuvvetli bir ışıktır ki, ona bigane olanları yakar, mahveder. 
Hakikati konuşmaktan korkmayınız. 

Meseleleri hadiselere göre değil, aslında olduğu gibi ele almak lazımdır.