16.03.2010

                                                                

        TÜRKİYE KAMU ÇALIŞANLARI KALKINMA VE DAYANIŞMA VAKFI  
                                     KASTAMONU  ŞUBESİ  BASIN  AÇIKLAMASI


Tarih boyunca kurmuş olduğumuz hemen hemen bütün Türk devletlerinin savaş meydanlarında değil yurt içindeki entrikalarla, Ali-Cengiz oyunlarıyla çöktüğünü görmekteyiz. Bizim son devletimiz olan Türkiye Cumhuriyeti de sosyal bir hukuk devleti olarak kurulmuş, halkçılık ilkesi doğrultusunda hiçbir kişiye, zümreye imtiyaz verilemeyeceği ve herkesin eşit haklara sahip olduğu prensibiyle günümüze kadar gelmiştir. Bu çerçevede Çanakkale’de, Dumlupınar’da, Sakarya’da beraber omuz omuza savaştığımız kardeşlerimizle aynı yurdu paylaşmaktan, eşit haklara sahip olmaktan mutluyuz. Toplumdaki belli bir zümreye bazı hakların verilmesi imtiyaz, negatif ayrımcılık olarak algılanmakta ve onulmaz yaralar açmaktadır. Biz kutuplaşmanın değil tek vücut olup içte ve dışta, dosta ve düşmana karşı güçlü bir Türkiye sevdası çekmekteyiz. Bu bağlamda gelin bir olalım, iri olalım, diri olalım diyoruz.Bu vesileyle Türkav olarak 20 Mart Cumartesi günü,Çırağan Düğün Sarayında  saat 18:30’da Eğitimci İlahiyatçı Prof. Dr.Abdurrahman Küçük’ün Konuşmacı olacağı Ne açılım,ne bölünme bir bütündür Türkiye konulu konferans tertiplediğimizi halkımıza basın aracılığı ile duyuruyoruz.

                                                                                            TÜRKAV KASTAMONU ŞUBESİ