Türkav’dan Yeni Etkinlik:
Fikir Adamlarımız AnısınaKültür Gecesi

Türkav (Türkiye Kamu Çalışanları Kalkınma ve Dayanışma Vakfı) Kastamonu Şube başkanı Doç. Dr. Cevdet Yakupoğlu yaptığı açıklamada, Türkav olarak 26 Aralık 2012 Çarşamba Günü saat 19.30’da Kastamonu Halk Eğitim Merkezi Salonunda, Türk İlim ve Fikir Adamlarımız Anısına Tarih ve Kültür Gecesi düzenleyeceklerini ve programa tüm Kastamonu halkının davetli olduğunu söyledi.
Yakupoğlu, açıklamasının devamında Kültür Gecesi hakkında bilgi verdi: “Türkav olarak böyle bir program düzenlememizin amacı, tarih ve kültürümüzde, ilim ve fikir dünyamızda derin izler bırakmış değerli şahsiyetlerimizin isim ve fikirlerinin yeni nesiller tarafından bilinmesini; ayrım yapılmaksızın bu zatların herkes tarafından kucaklanmasını sağlamaktır.
Günümüz Türkiye’sinde kimileri sadece Hz. Mevlânâ’yı, kimileri sadece M. Akif’i, kimileri ise kendi dünya görüşlerine kim uygunsa sadece onu öne çıkarmakta ve onu anmakta; bunun dışında kalan fikir adamlarımıza fazla sahip çıkmamaktadırlar. Hâlbuki Mevlânâ, Mehmet Akif, Nihal Atsız gibi zatlar, temsil ettikleri Türk Milleti’nin değerlerini savunmuşlar, kendi yaşadıkları çağlarda içinden çıktıkları toplumun ilim, fikir, sanat ve fen sahalarında yükselmesini; huzurlu, sağlıklı ve bağımsız bir şekilde hayat sürmesini istemişler ve inandıkları ülkülerine de asla ihanet etmemişlerdir.
İşte bu noktada Türkav, Aralık ve Ocak ayları içinde ahirete göçmüş Arif Nihat Asya, Hüseyin Nihal Atsız, Mehmet Akif Ersoy, Mehmet Emin Yurdakul, Mevlana, Orhan Şaik Gökyay, Osman Turan, Rauf Denktaş, Reha Oğuz Türkkan, Seyyid Ahmed Arvasi gibi Türk münevverleri anısına bir gece düzenlemiştir. Kısa bir süre önce vefat eden Turan Yazgan ve Kastamonu’nun değerli evladı rahmetli Kemal Çapraz da bu isimler arasına alınmıştır. Adı geçen bu münevverlerimizin hayatlarını uzun uzun anlatma yerine bu programda onların şiir, söz ve fikirlerinden örnekler verilmesi, Türk ve İslam dünyasının geleceği için fikir üreten bu şahsiyetlerin yüreklerinde çarpan Türk Dünyası sevgisi anısına konferans ve kısa müzik ziyafeti verilmesi tercih edilmiştir. Konferansçı olarak ise Kastamonu Üniversitesi F.E.F. Türk Dili ve Ed. Bölüm başkanı Sayın Yrd. Doç. Dr. Yasin Şerifoğlu davet edilmiştir.”
Türkav Kastamonu şube başkanı Cevdet Yakupoğlu açıklamasını, “Allah izin verirse başka programlarda diğer münevverlerimiz anısına da faaliyetler yapmak hedeflerimiz arasındadır. Türkav, milletimizin birlik beraberliğini pekiştirmeye yarayacak kültür programlarına, geçmişle gelecek arasında köprü kuracak ve gençlerimizi okumaya, çalışmaya teşvik edecek faaliyetler ile Kastamonu’nun kalkınması ve tanıtılmasına yönelik etkinliklere öncelik verecektir” sözleriyle bitirdi.
                                                                       Doç. Dr. Cevdet Yakupoğlu
                                                                TÜRKAV  Kastamonu Şube Başkanı