01.12.2012
 
TÜRKİYE KAMU ÇALIŞANLARI KALKINMA VE DAYANIŞMA VAKFI
(TÜRKAV)
KASTAMONU ŞUBESİNDE GÖREV DEĞİŞİMİ

1989’da kurulan ve merkezi Ankara’da bulunan Türkiye Kamu Çalışanları Kalkınma ve Dayanışma Vakfı (Türkav)’nın Anadolu’da açılmış ilk şubesi olma özelliğini taşıyan Kastamonu vakıf şubesi, 23 yıldır kesintisiz olarak faaliyet göstermek suretiyle Türk milletinin milli- manevi, ahlaki ve kültürel değerlerini temsil eden temiz bir bayrak olarak bu günlere ulaşmıştır.
Geçtiğimiz günlerde Olağan Genel Kurulunu yapan Türkav Kastamonu şubesinin yeni yönetimi oluşmuş, bu çerçevede uzun yıllar Yönetim Kurulu başkanlığını yürüten sayın Mehmet Ertaş, başkanlık görevini Doç. Dr. Cevdet Yakupoğlu’na (Kastamonu Üniversitesi FEF. Tarih Bölüm Başkanı) devretmiştir. 23 yıl boyunca Türkav Kastamonu şubesinin ayakta durmasında ve bu günlere ulaşmasında büyük emeği geçen sayın Mehmet Ertaş’a, kurucu başkan sayın Yılmaz Gödeloğlu’na, diğer şube başkanlarımıza, vakıf üyelerimize ve mensuplarımıza burada teşekkürü bir borç biliyorum.
Türkav Kastamonu şubemiz, şimdiye kadar 23 yıldır geleneksel hale getirdiği ve geniş katılımla gerçekleştirdiği bir dizi etkinliğe imza atmıştır. Bu faaliyetlerden bazıları şu şekilde sıralanabilir:

 1. Kastamonulu âlimlerden merhum Mehmet Feyzi Efendi (M. F. Şallıoğlu)’yi Anma Programı: Her yıl Mart ayının ilk haftası tertip edilmektedir. Programın ilk bölümü kabri başında okunan Kur’an ve dualarla icra edilmekte, ikinci bölümde bu zatın ruhunu şad etmek için bütün katılımcılara ikramlarda bulunulmakta ve son bölümde ise konunun uzmanlarınca M. Feyzi Efendi’nin hayatının anlatıldığı ayrıca dinî, milli, ilmî ve sosyal konulardaki görüşlerinin de kamuoyuna aktarılmasını amaçlayan bir Konferans verilmektedir. Vefatının 24. yılı münasebetiyle 2013 yılı Mart ayında 24. Anma Programı tertip edilecektir.
 2. Fetih Şöleni: Doğa Roma’nın başkenti İstanbul’u fethederek bu devleti haritadan silen büyük Türk Hakanı Fatih Sultan Mehmed’in Türk Milleti’ne bahşettiği “Fetih” müjdesi coşkusunu topluca yaşayabilmek amacıyla Kastamonu’da her yıl 29 Mayıs Salı gününe müsadif olan hafta sonunda düzenlenmektedir. Bu programın diğer bir önemli amacı ise bahsi geçen bu kutlu fethi gerçekleştiren Sultan Fatih’in annesinin Candaroğulları Beyliği’nin başkenti Kastamonu’dan Bursa’ya gelin giderek Sultan II. Murad’la evlendirilen Hatice Halime Hatun’u yad etmektir. Fatih’in annesi olarak kabul edilmiş bulunan bu Hatunun 23 yıldır Kastamonu ve ilçelerinde anılması, ilgili bu şölen sayesinde sağlanabilmiştir. 2013 yılında Fetih Şöleni’nin 24.sü gerçekleştirilecektir.
 3. Tarih ve Kültür Programları: Gerek Kastamonu merkezindeki konferans salonlarında ve gerekse vakıf binamızda zaman zaman Türk tarihi ve kültürü üzerine akademisyenler, araştırmacılar ve yazarlar tarafından konferanslar ve seminerler verdirilmiştir.
 4. Cuma Sohbetleri: Türkav Kastamonu şubesi Vakıf binasında Cuma akşamları, yaz dönemi ve bazı tatil günleri hariç, 23 yıldan bu yana Dinî- İlmî- Millî ve Sosyal muhtevalı sohbet programı tertip edilmektedir. Kastamonu İmam Hatip Lisesi’nde yıllarca meslek dersi öğretmenliği yapmış ve bilahare emekli olmuş bulunan sayın Musa Özdağ, geleneksel hale gelmiş bu etkinliğimizde konuşmacı olarak 23 yıl boyunca katkı sağlamış bulunmaktadır.
 5. Pazar Dersleri ve Kursları: Türkav Kastamonu şubesi Vakıf binasında veya uygun olan diğer mekânlarda yaz dönemi ve bazı tatil günleri hariç, 23 yıldan bu yana Pazar günleri öğleden sonraları Tefsir ve Hadis dersleri verilmektedir. Bu dersler, aynı zamanda vakıf mensuplarına ücretsiz olarak verilmiş bir kurs özelliğine de sahiptir.
 6. Eğitim Seminerleri: Vakıf binamızda Yaz dönemlerinde üyelerimizin ve mensuplarımızın çocuklarının kişilik gelişimlerinin sağlanmasına ve onlara milli-manevi değerlerimizin verilmesine yönelik eğitim ve kültür seminerleri düzenlenmiştir.
 7. Sosyal Sorumluluk Ziyaretleri: Türkav Kastamonu şubesi yönetimi olarak, Vakıf üyelerimiz ve mensuplarımız arasında ev sahibi olan, çocuğu dünyaya gelen veya başka bir mutluluk yaşayan kardeşlerimizin bu mutlulukları ev ve iş yeri ziyaretleri vasıtasıyla paylaşılmıştır. Üyelerimizin yakınlarının vefatları veya diğer üzücü hadiseler vukuunda ise, bu üyelerimizin üzüntüleri de benzer ziyaretler sonucu azaltılmaya çalışılmıştır.
 8. Basın Açıklamaları: “Türk Milleti’nin sevinci sevincimiz, hüznü hüznümüzdür” düsturu çerçevesinde hareket etmeyi kendisine şiar edinen Türkav Kastamonu şubesi, günün anlam ve önemine uygun basın açıklamaları yaparak duygu, düşünce ve görüşlerini kamuoyu ile paylaşmıştır.
 9. Türkav Kastamonu şubemiz, burada ele alma fırsatı bulamadığımız diğer faaliyetlerle bu günlere ulaşmıştır.

                                             TÜRKAV KASTAMONU
                                                         2013- 2015
Görüldüğü üzere Türkav Kastamonu şubesi, açıldığı günden bu yana yaptığı faaliyetlerle hem vakıf mensuplarına hem Kastamonu ve çevresindeki kamu çalışanlarına ve hem de tüm Kastamonu halkına yönelik faaliyetler icra etmek suretiyle sosyal sorumluluğunu yerine getirmiştir.
Hizmet ve faaliyet çıtasını yüksek tutmuş bulunan Türkav’ın gelecekteki hedefi, öncelikli olarak bu çıtanın altında kalmamak olacaktır. Diğer bir ifade ile yukarıda maddeler halinde sıralanmış bulunan Türkav’ın Kastamonu’daki geleneksel hale dönüşmüş bu faaliyetleri devam ettirilecektir.
Bu faaliyetlere ilaveten günün gereklerine göre ancak Türkav’ın bilinen çizgisinden de ayrılmadan yeni yeni etkinlikler de planlanmaktadır. Allah izin verirse bu çerçevede;

 1. 26 Aralık 2012 tarihinde Türk Dünyası ve Türk münevverleri ana temalı “Türkav Tarih ve Kültür Gecesi” düzenlenecektir.
 2. 2013-2015 yılları arasında vakıf binamızda imkânlar ve zaman el verdiği ölçüde güncel hadiseler üzerine Kültür Sohbetleri düzenlenecektir.
 3. Kamuoyunun geniş katılımının sağlanacağı daha hacimli programlar ise en azından yılda bir defa yapılmaya çalışılacaktır. Bu etkinliklere Türkiye’nin saygın fikir ve düşünce adamları davet edilecektir. Türk Dünyası ve problemleri üzerine kafa yoran, Türk ülküsünden taviz vermemiş fikir ve aksiyon adamları öncelikle tercih edilecektir.
 4. Kastamonu Üniversitesi’nin akademik personeli ve öğrenci sayısı giderek artmaktadır. Dolayısıyla Türkav için yeni bir potansiyel kitle ortadadır. Akademisyenlerin ve üniversite öğrencilerinin vakıfla daha fazla kaynaşması, vakfa destek olmaları, vakfın ise bu kitleye belli alanlarda katkı sağlamasında fayda görülmektedir.
 5. Kastamonu’da milli konulara duyarlı, Türk Milleti’nin yükselmesi için fikir ve enerji üreten, milli menfaatlerimizi savunan birçok sivil toplum örgütü faaliyet göstermektedir. Bunlarla olan gönül bağı daha da güçlendirilecek, müşterek faaliyetlere girilecek ve bu sayede memleketimizde müşterek, sağlam bir fikir platformu oluşturulmasına katkı sağlanacaktır.
 6. Türkav’ın üye ve mensup sayısının arttırılması da, gelecekteki hedeflerimiz arasındadır.
 7. Vakfımız üyeleri ve mensuplarının eğitim gören çocuklarına maddi ve manevi destek sağlanması da şubemizin faaliyet etki alanı içindedir.
 8. Türkav, bugünlere kadar gereksiz yere gereksiz kişilerle polemiğe girmeyen, siyasi çıkarlara bulaşmayan, sosyal sorumluluğunun bilincinde olan ve atalarına layık bir duruş sergileyen bir kuruluş olarak tanınmıştır. Bundan sonra da bu duruşunu sergileyecektir.
 9. Türk Milleti’nin ahlaki değerlerine hizmet etmeyi amaç edinmiş, çağın ilmî gerekliliklerine uygun bir anlayış benimsemiş olan Türkav’ın uzun soluklu bir müessese olduğunun bilincindeyiz. Hizmet yarışında üzerimize düşeni, birbirinden değerli üyelerimiz ve mensuplarımızın desteğiyle yapmaya çalışacağız.

                                                 Doç. Dr. Cevdet YAKUPOĞLU
                                            TÜRKAV Kastamonu Şube Başkanı