Muharrem AVCI
Doğum Yeri - Tarihi Kastamonu 04/10/1955
Medeni Hali Evli
Yabancı Dil Fransızca
Adres Kastamonu Eğitim Fakültesi
Telefon 0.366.214 23 12 (150)pbx 0 366 212 14 80 (ev)
E-Posta mavci@gazi.edu.tr
Faks 0.366. 212 33 53
Eğitim ve Kariyer


Lisans(Üniversite,Fakülte,Bölüm,Başlama ve Bitiş Tarihleri)  Ön Lisans Gazi Eğitim Enstitüsü Fransızca Bölümü1976-1977 Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğit.Fak. 1985-1987
Yüksek Lisans(Üniversite,Enstitü,Tez Konusu,Başlama ve Bitiş Tarihleri) İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enst.Turizm Bilim Dalı
Tez Konusu:Kastamonu’nun Turizm Potansiyeli 1989- 1990
Doktora(Üniversite,Enstitü,Tez Konusu,Başlama ve Bitiş Tarihleri) İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enst. Turizm Bilim Dalı
Tez Konusu: Turizm Kamu Politikaları,Yönetimleri ve Türk Turizm Kamu Yerel Yönetiminin Yapısı
1991-1996
Öğretim Görevlisi,Okutman,Uzman(Atanma Tarihi) Öğretim Görevlisi 1982
Yardımcı Doçentlik(En Son Atanma Tarihi ve Süresi) 1996 11 yıl
İdari Deneyim
 • Kastamonu Eğitim Enstitüsü Müdür Yardımcısı 1980-1982
 • Kastamonu İl Turizm Müdürlüğü 1989 – 1993
 • Kastamonu Eğitim Fakültesi Bölüm Başkanı 1996-1999
 • Kastamonu Eğitim Fakültesi A.B.D Başkanı 2000 - 2007
Komisyon Üyelikleri ve Temsilcilikler
 • T.C Kastamonu Valiliği İnsan Hakları İl Kurulu Üyesi 20001-2007
 • İl Trafik Komisyonu Üyesi (2000-2002)
 • Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası (KATSO) Çalışma Grubu Başkanı 2003 - 2004
 • Kano Rafting Kastamonu İl Temsilcisi 2005- ….
 • Kastamonu İl Milli Eğitim Danışma Kurulu Üyeliği 2006-….
 • Ticaret ve Sanayi Odası Çalışma Grubu Başkanı 2003-2004
 • Kastamonu Eğitim Fakültesi Yayın Komisyonu 2007-….
Ulusal Bilimsel Yayınlar
 • 1.M. AVCI , 'Yerel Yönetimlerde Turizme Bakış' II.Ulusal Turizm Kongresi ,Kuşadası Belediyesi Yayınları, Kuşadası-1991 , s. 83-93
 • 2. M.AVCI , 'Turizm Bir Görev mi?; Kastamonu'nun Sesi Aylık ,Kültür,Haber Dergisi ,Mart-1992,Kastamonu , s.12
 • 3.M.AVCI, 'Turizmin Gelişmesine İlişkin Düşünceler' Kastamonu'nun Sesi Aylık,Kültür ve Haber Dergisi, Mayıs-Haziran,1992,Kastamonu ,s.18
 • 4.M.AVCI, 'Turizmi Tanıyalım' Kastamonu ve Turizm Haber-Tanıtım Bülteni, Sayı: 1 , Kastamonu İl Turizm Müdürlüğü Yayını,Ekim-Kasım-Aralık/1990 , s.6-7
 • 5.M.AVCI ,'Ilgaz Dağlarının Arkasındaki Sessiz İl : Kastamonu' Kastamonu ve Turizm Haber-Tanıtım Bülteni , Sayı : 2 , Kastamonu İl Turizm Müdürlüğü Yayını, Ocak-Şubat-Mart /1991 , s.7
 • 6.M.AVCI ,'Turizm Eğitimi' Kastamonu ve Turizm Haber-Tanıtım Bülteni , Sayı: 3-4 , Kastamonu İl Turizm Müdürlüğü Yayını , 1991 , s. 6-7
 • 7.M.AVCI , 'Yeni Bir Düşünce Yeni Bir Oluşum' Kastamonu'nun Sesi Aylık, Kültür ve Haber Dergisi, Ocak-1993, Kastamonu ,s.4
 • 8.M.AVCI ,'Asırlık Suskunlarımızdan Bir Örnek: SAAT KULESİ' Kastamonu'nun Sesi Aylık Kültür ve Haber Dergisi , Şubat-1993, s.18-19
 • 9.M.AVCI ,'Turizm Sohbetleri : Eğitim' Kastamonu'nun Sesi Aylık,Kültür ve Haber Dergisi, Şubat-1993 ,s.24
 • 10.M.AVCI , 'Turizm Sohbetleri : Koordinasyon' Kastamonu'nun Sesi Aylık,Kültür ve Haber Dergisi , Mart-1993 , s.23
 • 11.M.AVCI , 'Vakitsiz İndi Bayraklar Yarıya' Kastamonu'nun Sesi Aylık,Kültür ve Haber Dergisi , Nisan-1993 , s.3
 • 12.M.AVCI,'Haftalar Hakkında Düşünceler ve Turizm Haftası' Kastamonu'nun Sesi Aylık Kültür ve Haber Dergisi , Nisan-1993 , s.25
 • 13. M.AVCI ,'Şeyh Şaban-ı Veli ve Kastamonu Evliyaları Anma Haftasının Kastamonu Turizmi Açısından Değerlendirilmesi' Kastamonu'nun Sesi Aylık Kültür ve Haber Dergisi ,Mart-1993 , s.10-12
 • 14. M.AVCI , 'Kastamonu Kent Turizmi' Kastamonu'nun Sesi Aylık Kültür ve Haber Dergisi ,1995 , s. 20-23
 • 15. M.AVCI , 'Alternatif Turizm Türleri ve Kastamonu' Meşale Kültür Bülteni, Sayı: 1 , Temmuz-Ağustos ,1994 , s. 5-7
 • 16. M.AVCI, 'Türkiye ve Kastamonu’da Turizm' Meşale Kültür Bülteni , Sayı : 2 , Eylül-Ekim ,1994-Kastamonu , s. 5
 • 17 M.AVCI , 'Yüce Ilgaz Dağları'nın Eteklerinde Bir Huzur Kenti:Kastamonu' Kastamonu Eğitim Dergisi , Sayı: 1
 • 18. M.AVCI , 'Bölgeler Arası Dengesizliklerin Giderilmesinde Turizm Alternatifi ve Bu Alternatifin Kastamonu'ya Uygulanışı' Kastamonu Eğitim Dergisi , Sayı: 2 , Ekim 1995 , s.72-81
 • 19. M..AVCI , 'Kastamonu Tanıtım Broşürü' Kastamonu Turizm Geliştirme Komitesi, 1993
 • 20.M. AVCI , 'Kastamonu' TURİNG Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu Bülteni. Magazine Of Turkısh Touring and Automobile Association . Reuvue du Touring et Automobile Clube de Turquie, 1995 , Sayı:83-362, İstanbul , s.29-36
 • 21.M.AVCI , 'Yerinden Yönetim Kuruluşları: İl Özel İdareleri ve Belediyelerin Turizm Hizmetlerine Katkıları ve Sorunları' Yerel Yönetim ve Denetim Aylık Bilimsel ve Mesleki Dergi , İç işleri Bakanlığı Mahalli İdareler Kontrolörleri Derneği Yayını Cilt:1 , Temmuz-1996 , Sayı : 6 , Ankara , s. 4-7
 • 22.M.AVCI , 'Mahalli İdarelerimizden; Belediyeler ve Belediye Başkanları' Beklenen Mahalli İdareler Dergisi,Aylık Haber-Yorum-Aktüalite-Meslek ve Mevzuat Dergisi ,Mart-1996, Sayı:27 ,Ankara , s.42-48
 • 23.M.AVCI , 'Milli Mücadelede Kastamonu Basını' Atatürk Kültür,Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi Kastamonu İlk Kadın Mitinginin 75. Yıl Dönümü Uluslar arası Sempozyumu , Kastamonu 10-11 Aralık 1994, Ankara , s.25-29
 • 24.M.AVCI , 'İdealimizdeki Öğretmen' Akademi Aylık Kültür-Fikir-Aktüalite Dergisi , Sayı:5 , Mart-Nisan 1997 , Kastamonu, s. 7-9
 • 25.M.AVCI , 'Kastamonu Nasıl Kalkınır?' ,Kastamonu Kalkınmasında Temel Çıkış Yolları Konulu Toplantıdaki Tebliğler , Kastamonu Belediyesi Planlama Kurulu ,1998 , s.5-7
 • 26.M.AVCI , 'Turizm' Hedef 2015 Büyük Kastamonu,Kalkınmanın Kültürel ve Sosyal Boyutu, Kastamonu Belediyesi Araştırma Planlama Kurulu , İstanbul-1998 , s.25-27
 • 27.M.AVCI , 'Ekonomik Kalkınma ve Kastamonu' Hedef 2015 Büyük Kastamonu ,Kastamonu Belediyesi Araştırma Planlama Kurulu , İstanbul-1998 , s. 31-36
 • 28.M.AVCI , 'İnsanlık Serüveninde 21. Yüz yıla Bakmak' Kastamonu Eğitim Dergisi ,Mart-2000 Cilt:8 No:1, s.51-64
 • 29..M.AVCI , 'Yeni Bin Yılın Başında Kastamonu'nun Sosyo-ekonomik Kalkınmasında Turizm Seçeneği' Birinci Kastamonu Kültür Sempozyumu Bildirileri 21-23 Mayıs 2000 ,T.C Kastamonu Valiliği- G.Ü Kastamonu Eğitim Fakültesi Dekanlığı , Kastamonu-2001 , s. 401-406
 • 30.M.AVCI , 'Hayat Alanı ve İnsan İlişkileri Üzerine Bir Deneme' Beş İnci Mevsim Eğitim-Kültür,Sanat ve Bilim Dergisi, KEFMEKTAD yayını , Ocak-Şubat-Mart 2001 ,Yıl:1,Sayı :1
 • 31.M.AVCI , 'Vatandaşlık Bilinci ve Türkiye' Beş İnci Mevsim Eğitim-Kültür-Sanat ve Bilim Dergisi,KEFMEKDAD yayını ,Nisan-Mayıs-Haziran /2001,KASTAMONU
 • 32.M.AVCI , 'Çevre Korumada Vatandaşlık Bilinci ve Kastamonu' Beş İnci Mevsim Eğitim - Kültür - Sanat ve Bilim Dergisi, KEFMEKDAD yayını , Temmuz 'Ağustos 'Eylül / 2001 , KASTAMONU
 • 33.M.AVCI , 'İnsan Hakları Eğitimi ve Kastamonu' Beş İnci Mevsim Eğitim-Kültür-Sanat ve Bilim Dergisi,KEFMEKDAD yayını,Ekim-Kasım-Aralık/ 2001,KASTAMONU
 • 34.M.AVCI, 'Öğrenmeyi Öğrenme ve Öğretme Yaklaşımıyla Bir Trafik Eğitimi Çalışması(KASTAMONU EĞİTİM FAKÜLTESİ uygulaması)Trafik ve Yol Güvenliği Kongresi özet ve bildiriler kitabı,25-27 nisan 2001 Ankara
 • 35. M.AVCI, “Yeni Yüzyıl Yol Haritasında Kadının Yeri” Kastamonu Atabey Doğa-Kültür-Sosyal Çevre Araştırma ve İnceleme Dergisi,Yıl:1,Sayı:1,Ekim-Kasım-Aralık 2003,Kastamonu
 • 36. M.AVCI, “ Tanıklarıyla Kastamonu Turizmi” Kastamonu’dan Yeni Çizgi İnceleme,Araştırma ve Yorum Dergisi,Yıl:1,Sayı:1,Bahar-2004,Kastamonu
 • 37. M.AVCI, “ Münire Medresesi El Sanatları Çarşısı” Kastamonu’dan Yeni Çizgi İnceleme,Araştırma ve Yorum Dergisi,Yıl:1,Sayı:2,Yaz-2004,Kastamonu
 • 38. M.AVCI, “ Kastamonu’nun Gelişme Alanları: Üniversite ve Turizm” Kastamonu’dan Yeni Çizgi İnceleme,Araştırma ve Yorum Dergisi,Yıl:2,Sayı:3,Kış-2005,Kastamonu
 • 39.M.AVCI, “ Kastamonu’da Gelenek Haline Gelmiş 3(Üç) Yerel Etkinliğin Doğuş Öyküleri,Kastamonu’dan Yeni Çizgi İnceleme,Araştırma ve Yorum Dergisi,Yıl:3,Sayı:4,Kış-2006,Kastamonu
  KİTAPLAR :

  1.M.AVCI ,Yeni Bin Yılın Başında İnsanlık Serüveni Vatandaşlık Bilinci,Türkiye ,Biz Ekip Basım Matbaacılık Ltd Şti., İstanbul-2001(Birinci Baskı 24 Kasım2001,Genişletilmiş ve gözden geçirilmiş İkinci Baskı 16 Mart 2002)

Katıldığınız Kongre ve Konferanslar (Bildirili Ve Bildirisiz)

KONFERANSLAR:

 • -2000 'İnsanlık Serüveninde 21.yüz yıla Bakmak';,Kredi ve Yurtlar Kurumu,Kastamonu
 • 2001,14 Haziran 2001,İnsan Hakları ve Vatandaşlık Bilinci, Şeker Fabrikası A.Ş,Kastamonu
 • 2001,24 Ocak 2001, Halkla İlişkiler-İletişim-Empati, Emniyet Müdürlüğü , Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü,Kastamonu
 • 2001,21 Şubat 2001, İnsan Hakları , Emniyet Müdürlüğü Kastamonu
 • 2002,27 Şubat 2002, Öğrenmeyi öğrenme, Emniyet Müdürlüğü, Kastamonu
 • 2002,01 Mayıs 2002,Vatandaşlık Bilinci ve Türkiye, Kastamonu Eğitim Fakültesi,Kastamonu
 • 2003,14 Mart 2003, “İnsan Hakları ve Korunması” Yurt Sevgisi Eğitim Konferansları Serisi,İl jandarma Alay Komutanlığı- Kastamonu Eğitim Fakültesi İşbirliği ,Kastamonu
 • 2004,21 Nisan 2004, “ İnsan Hakları”, Seydiler Kaymakamlığı-Kastamonu
 • 2004,21 Mayıs 2004, “ İnsan Hakları”, Devrekani Kaymakamlığı-Kastamonu
 • 2007, 11 Mayıs 2007 Söyleşi “ Kastamonu Turizminin Sorunları ve Çözüm Önerileri” ,Kastamonu-TUREB, Kastamonu

  SEMİNERLER
 • -2001,26 Haziran-6 Temmuz, 'Turist Davranışları ve İletişim' Turizm Gönüllüleri Yetiştirme Semineri,T.C Kastamonu Valiliği İl Turizm Müdürlüğü-KATSO(Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası)
 • -2001, 11 Ekim-16 Kasım , 'İç İşleri Bakanlığı İnsan Hakları Eğitimi Taşra Seminer Programı 'T.C Kastamonu Valiliği ,(Yirmi ilçede bizzat eğitimci olarak)
 • -2002, 02-27 Eylül, 'Eğitim Yönetimi Kursu' T.C Kastamonu Valiliği- İl Milli Eğitim Müdürlüğü,
 • -2002, 23-27 Eylül, 'Ekolojik Turizm Eğitimi Semineri' Doğal Hayatı Koruma Vakfı (www TÜRKİYE) ile Av-Yaban Hayatı Genel Müdürlüğü işbirliği içersinde Küre Dağları Milli Park Müdürlüğü Organizasyonu,

PANELLER VE BİLDİRİLER:

 • -1991,II.Ulusal Turizm Kongresi(21-23 Kasım 1991)
  D.E.Ü,Aydın Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksek Okulu-Kuşadası
  Belediyesi. *Bildiri:'Yerel Yönetimlerde Turizme Bakış'
 • -1993 Şeyh Şaban-ı Veli ve Kastamonu Evliyalarını Anma Toplantısı,
  *Bildiri:'Şeyh Şaban-ı Veli ve Kastamonu Evliyaları Anma Haftasının
  Kastamonu Turizmi Açısından Değerlendirilmesi'
 • -1994 Kastamonu Alternatif Turizm Etkinlikleri ve Çevre Paneli,Ankara
  Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu-KATSO işbirliğiyle,
  *Bildiri:'Alternatif Turizm Türleri ve Kastamonu'
 • 1994 İlk Kadın Mitinginin 75.Yıldönümü Kutlamaları Uluslar arası,
  Sempozyumu-T.C Kastamonu Valiliği-Atatürk Kültür,Dil ve Tarih Yüksek
  Kurumu.
  *Bildiri:'Milli Mücadelede Kastamonu Basını'
 • -1997,23-31 Ağustos 1997 Şapka ve Kıyafet İnkılaplarının 72.Yıldönümü
  Paneli-T.C Kastamonu Valiliği
  *Bildiri:'Milli Mücadele,Kastamonu ve Cumhuriyet'
 • -1998 Çevre Paneli/Kastamonu Eğitim Fakültesi Panel Başkanı
 • -2000 'Yanlışsa Gelin Birlikte Düzeltelim' Trafik Paneli,Kastamonu Valiliği Emniyet Müdürlüğü Panel Başkanı
 • -2000 'Bizim Kültürümüz ve Vakıf Eserleri' Vakıflar Bölge Müdürlüğü
  Panel Başkanı.
 • -2001 Nevruz Paneli-Kastamonu Eğitim Fakültesi Panel Başkanı.
 • -2001,25-27 Nisan 2001 Trafik ve Yol Güvenliği Kongresi,T.C İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Başkanlığı-Polis Akademisi Başkanlığı-Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Trafik Planlaması Ana Bilim Dalı,Ankara
  *Bildiri :Öğrenmeyi öğrenme ve öğretme yaklaşımıyla bir trafik eğitimi çalışması(Kastamonu Eğitim Fakültesi uygulaması)
 • -2001,05-07 Mayıs2001 Şeyh Şaban-ı Veli ve Kastamonu Evliyalarını Anma Haftası 10.Yıl
  *Bildiri: Şeyh Şaban-ı Veli Anma Haftalarının Kastamonu’nun sosyo- kültürel Hayatına Katkıları
 • - Şeyh Şaban-ı Velinin Kastamonu manevi iklimine etkileri, panel Daday, 05/05/2001 panel Başkanı
  -2001,18 Mayıs 2001,Atatürk Haftası Paneli,Tosya/Kastamonu
  *Bildiri: Vatandaşlık Bilinci ve Türkiye
 • -2001,25 Mayıs 2001,Atatürk ve Gençlik Konulu Panel,1.Bahar Şenlikleri,G.Ü.Kastamonu Eğitim Fakültesi,Panel Başkanı
 • -2004, 9 Mayıs 2004 , “Araç’ın Turizm Potansiyeli”, Araç Paneli, Araç-Kastamonu
 • -2004, 14 Mayıs 2004 , “ Vakıf ve Çocuk” Vakıflar Bölge Müdürlüğü,Panel Başkanı
 • -2004, 5 Haziran 2004 Dünya Çevre Günü Paneli,Kastamonu Valiliği-G.Ü Kastamonu Orman Fakültesi,
  *Bildiri: “Kastamonu’nun Turizm Çevresine Genel Bakış”
 • -2004, 15 Aralık 2004 , “ İnsan Hakları Kavram ve Kapsamı” İnsan Hakları İl Kurulu-Kastamonu,Panel Başkanı
 • -2004, 24 Aralık 2004, “ İnsan Hakları Paneli” İlçe İnsan Hakları Kurulu Devrekani- Kastamonu,Panel Başkanı
 • -2005, 7 Nisan 2005 , “ Polis-Toplum İlişkisi” Kastamonu Eğitim Fakültesi-İl Emniyet Müdürlüğü İşbirliği,Panel Başkanı
 • -2005, 3 Mayıs 2005, “ Dilde,Fikirde,İşte Birlik” Kastamonu Eğitim Fakültesi,Panel Başkanı
 • -2005, 29 Mayıs 2005, “ Fatih Sultan Mehmet ve İstanbul’un Fethi” Devrekani Kaymakamlığı,Panel Başkanı
 • -2005, 8 Haziran 2005, “İnebolu’nun Dünü,Bugünü ve Yarını”,Türk Eğitim-Sen İnebolu Şubesi, Panel Başkanı
 • -2006, 17 Mart 2006, “ Türk’ün Ateşle İmtihanı; Çanakkale ve İstiklal Marşı”,G.Ü Kastamonu Eğitim Fakültesi Öğrenci Temsilciliği,Panel Başkanı
 • - 2007, 09 Nisan 2007 “ İnsan Hakları Paneli “ Panel üyesi,Şeydiler-Kastamonu
 • - 2007, 10 Nisan 2007 “ İnsan Hakları Paneli” Panel üyesi, Devrekani-Kastamonu