FAYDALI BİLGİLER

132 FARZ 2 54 FARZ 3 ŞEMAİLİ ŞERİF 4 40 HADİS 5 İLAHİLER

6 DUA 7 SİYER SORULARI 8 MARŞLAR 9 ALAY MARŞI 10 ŞU'AB'UL  İMAN 11 99 AYET 12 40 HADİS

13 Eğitici / Öğretici Hikayeler

40 HADİS

1- Rasûlullah (s.a.v.) :
“ Ameller niyetlere göredir. Herkese ancak niyet ettiği şey vardır. Her kimin hicreti Allah’a ve Rasûlüne idiyse, onun hicreti Allah’a ve Resûlü’nedir. Kimin hicreti de elde edeceği bir dünya veya evleneceği bir kadın için ise, onun hicreti de hicret ettiğinedir.” buyurdular.                               (Buhârî, İman 41, Müslim, İmâret 155)

2- Rasûlullah (s.a.v.) :

  “ Başına bir musîbet geldi diye hiçbiriniz ölümü temenni etmesin. Mutlaka böyle bir şey temenni edecekse; ‘Allah’ım, benim için yaşamak hayırlı olduğu sürece beni yaşat, hakkımda ölüm hayırlı olduğu zaman da beni öldür.’ desin.” buyurdular.
                                              (Buhârî, Deavât 30, Müslim, Birr 49)

3- Rasûlullah (s.a.v.) :

“ Erkek olsun, kadın olsun mü’min, Allah’a günahsız olarak kavuşuncaya kadar kendisinden, çoluk çocuğundan, malından bela eksik olmaz.” buyurdular.
                                                                              (Tirmizî, Zühd 57)

4- Rasûlullah (s.a.v.) :

“Akıllı kişi, nefsine hâkim olan ve ölüm sonrası için çalışandır. Âciz kişi de, nefsini duygularına tâbi kılan ve Allah’tan dileklerde bulunup duran (bunu yeterli gören)dır.” buyurdular.
                             (Tirmizi, Kıyamet 25, İbni Mâce, Zühd 31)

5- Bir Kutsî Hadiste :

 “ Kulum bana bir karış yaklaştığı zaman, ben ona bir arşın yaklaşırım. O bana bir arşın yaklaşınca ben ona bir kulaç yaklaşırım; o bana yürüyerek geldiği zaman, ben ona koşarak varırım.” buyurulur.
                            (Buhârî,Tevhid 50, Müslim, Zikir 2,3, Tevbe 1)

6- Rasûlullah (s.a.v.) :

“ İki nimet vardır ki, insanların çoğu bu nimetleri kullanmakta aldanmıştır;
1-Sıhhat
2-Boş vakit.” buyurdular.
                       (Buhârî,Rikak 1, Tirmizi, Zühd 1, İbni Mâce, Zühd 15)

7- Rasûlullah (s.a.v.) :

“Ölüyü (kabre kadar) üç şey takip eder: çoluk- çocuğu, malı ve ameli. Bunlardan ikisi döner, biri kalır. Çoluk - çocuğu ve malı döner, ameli kendisiyle kalır.” buyurdular.
                                        (Buhârî, Rikak 42, Müslim, Zühd 5)

8- Rasûlullah (s.a.v.) :

  “Din kardeşini güler yüzle karşılaman da olsa iyilikten hiçbir şeyi sakın küçük görme.” buyurdular.
                                 (Müslim, Birr 144, Ebû Davud, Libas 24)

9- Rasûlullah (s.a.v.) :

“Allah Teâlâ, yemek yedikten veya bir şey içtikten sonra kendisine hamd eden kuldan hoşnut olur.” buyurdular.
                            (Müslim, Zikir 89, Tirmizî, Et’ime 18)

10- Rasûlullah (s.a.v.) :

“Din kolaylıktır. Dini aşmak isteyen kimse, ona yenik düşer. O halde, orta yolu tutunuz, en iyiyi yapmaya çalışınız. Müjdeleyiniz günün başlangıcından, sonundan ve bir miktar da geceden faydalanınız.” buyurdular.                                 (Buhârî, İman 29 , Nesâî, İman 28)

11- Rasûlullah (s.a.v.) :

   “Din nasihattir.” buyurdu. Biz kendisine:
  -Kimin için nasihattir? dedik. Peygamber Efendimiz: Allah, Kitabı, Rasûlü, mü’minlerin yöneticileri ve tüm Müslümanlar için nasihattir.” buyurdular.
                    (Buhârî, İman 42 , Müslim, İman 95, Ebû Davud, Edeb 59)

12- Rasûlullah (s.a.v.) :

“Kim bir kötülük görürse, onu eliyle değiştirsin. Eğer eliyle değiştirmeye gücü yetmezse, diliyle değiştirsin. Diliyle değiştirmeye de gücü yetmezse, kalbiyle buğz etsin ki, bu da imanın en zayıfıdır.” buyurdular. (Buhârî, İlim 28 , Müslim, İman 78)

13- Rasûlullah (s.a.v.) :

“Müslüman müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez, haksızlık yapmaz, onu düşmana teslim etmez. Müslüman  kardeşinin ihtiyacını gideren kimsenin Allah da onun ihtiyacını giderir. Kim bir müslümandan bir sıkıntıyı giderirse, Allah Teâlâ o kimsenin kıyamet günündeki sıkıntılarından birini giderir. Kim bir Müslümanın ayıp ve kusurunu örterse, Allah Teâlâ da o kimsenin ayıp ve kusurunu örter.” buyurdular.
                                                   (Buhârî, Mezalim 3, Müslim, Birr 58)

14- Rasûlullah (s.a.v.) :

“Müslüman, dilinden ve elinden Müslümanların zarar görmediği kimsedir. Muhâcir ise, Allah’ın yasakladığı şeylerden uzak duran kimsedir.” buyurdular. (Buhârî, İman 4-5, Müslim, İman 64-65)

15- Rasûlullah (s.a.v.) :

“Mü’minler birbirlerini sevmekte, birbirlerine acımakta ve birbirlerini korumakta bir vücûda benzerler. Vücûdun bir uzvu  hasta olduğu zaman, diğer uzuvlar da bu sebeple uykusuzluğa ve ateşli hastalığa tutulurlar.” buyurdular.
                                   (Buhârî, Edeb 27, Müslim, Birr 66)

16- Rasûlullah (s.a.v.) :

“Münafığın alâmeti üçtür :
1-Konuşunca yalan söyler,
2-Söz verince sözünde durmaz,
3-Kendisine bir şey  emanet edildiğinde hıyanet eder.”   buyurdular. (Buhârî, İman 24 , Müslim, İman 107-108)

17- Rasûlullah (s.a.v.) :

“Müslüman’ın Müslüman üzerindeki hakkı beştir: 1-Selâmı almak,
   2-Hastayı ziyaret etmek,
   3-Cenazeye iştirak etmek,
   4-Davete icabet etmek,
   5-Aksırana ‘Yerhamükellâh’ demek.” buyurdular.                           (Buhârî, Cenâiz 2, Müslim, Selâm 4)

18- Rasûlullah (s.a.v.) :

“Hepiniz çobansınız, hepiniz güttüğünüz sürüden sorumlusunuz. Âmir memurlarının çobanıdır. Erkek ailesinin çobanıdır. Kadın da evinin ve çocuğunun çobanıdır. Netice itibariyle hepiniz çobansınız ve hepiniz idare ettiklerinizden sorumlusunuz.” buyurdular. (Buhârî, Cuma 11, İstikraz 20, Müslim, İmâre 20)

19- Rasûlullah (s.a.v.) :

“Çocuklarınıza yedi yaşındayken namaz kılmalarını söyleyiniz. On yaşına bastıkları halde kılmazlarsa onlara örnek olunuz (ikna ediniz.) ve yataklarını da ayırınız.” buyurdular. (Ebû Davud, Salât 26)

20- Rasûlullah (s.a.v.) :

“Rızkının çoğalmasını, ömrünün uzamasını isteyen kimse, akrabasını ziyaret etsin.” buyurdular. (Buhârî, Edeb 12, Müslim, Birr 20,21)

21- Rasûlullah (s.a.v.) :

“Kadın dört haslet için nikahlanır;
1-Malı,
2-Soyu,
3-Güzelliği,
4-Dindarlığı. Sen dindarı seç de huzur bulasın.” buyurdular. (Buhârî, Nikah 15, Müslim, Radâ 53)

22- Rasûlullah (s.a.v.) :

“Canım kudret elinde olan  Allah’a yemin ederim ki, sizler iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olmazsınız. Yaptığınız takdirde birbirinizi seveceğiniz bir şey söyleyeyim mi? Aranızda selâmı yayınız.” buyurdular.
                                      (Müslim, İman 93, Ebû Dâvud, Edeb 142 )

23- Rasûlullah (s.a.v.) :

“Hayat şartları sizinkinden daha aşağı olanlara bakınız, sizden daha iyi olanlara bakmayınız. Bu, Allah’ın üzerinizdeki nimeti hor görmemenize daha uygun bir davranıştır.” buyurdular.
                                       (Buhârî, Rikak 30, Müslim, Zühd 10)

24- Rasûlullah (s.a.v.) :

“Kıyamet gününde insanoğlu şu dört şeyden sorguya çekilmedikçe yerinden (Rabbinin huzurundan) ayrılamaz;
1-Ömrünü nerede ve ne sûretle harcadığından,
2-Ne amelde bulunduğundan,
3-Malını nereden kazandığından ve nerelere harcadığından,
4-Vücudunu nerede yıprattığından.” buyurdular.
                                                                  (Tirmizî,  Kıyâmet 1)

25- Rasûlullah (s.a.v.) :

“Şu Kur’ân’ı hafızanızda korumaya özen gösteriniz. Muhammed’in canını kudretiyle elinde tutan Allah’a yemin ederim ki, Kur’ân’ın hafızadan çıkıp kaçması, bağlı devenin ipinden boşanıp kaçmasından daha hızlıdır.” buyurdular.
                         (Buhârî,  Fezâilü’l-Kur’an 23, Müslim, Müsâfirîn 231)

26- Rasûlullah (s.a.v.) :

“Şu iki kişi dışında hiç kimseye gıpta etmek câiz değildir: Biri, Allah’ın  kendisine verdiği hikmetle hükmeden ve bunu başkasına da öğreten hikmet sahibi kimse. Diğeri ise Allah’ın  kendisine verdiği malı Hakk yolda sarf eden zengin kimse.” buyurdular. (Buhârî, Müslim,  Riyâzü’s-Sâlihîn c.3 sh.2)

27- Rasûlullah (s.a.v.) :

 “Büyük günahlar:
  1-Allah’a ortak koşmak,
  2-Ana-babaya âsi olmak,
  3-Haksız yere adam öldürmek,
  4-Bile bile yalan yere yemin etmektir.”  buyurdular.  (Buhârî, Riyâzü’s-Sâlihîn c.3 sh.247)

28- Rasûlullah (s.a.v.) :

“Şüphesiz ki, benim ümmetim kıyamet gününde abdest izlerinden dolayı yüzleri nurlu, elleri ve ayakları parlak olarak çağırılacaktır.Yüzünün nurunu arttırmaya gücü yeten kimse bunu yapsın.” buyurdular.
                                       (Buhârî, Vudû’ 3, Müslim, Taharet 35)

29- Rasûlullah (s.a.v.) :

“Servet toplamak için halktan isteyenler, ister az ister çok istesinler hakikatte ateş koru istiyorlar demektir.” buyurdular. (Müslim,  Riyâzü’s-Sâlihîn c.1 sh.562)

30- Rasûlullah (s.a.v.) :

“Beni rüyada gören kimse, uyanık iken de görecektir veya görmüş gibidir. Zira şeytan benim sûretime giremez.” buyurdular.
                          (Buhârî, Müslim,  Riyâzü’s-Sâlihîn c.2 sh.222)

31- Rasûlullah (s.a.v.) :

“Ey insanlar! Selâmı yayınız. Yemek yediriniz. Akrabanızı ziyaret ediniz. İnsanlar uykuda iken namaz kılınız. Esenlikle cennete girersiniz.” buyurdular.                                   (Tirmizî,  Riyâzü’s-Sâlihîn c.2 sh.229)

32- Rasûlullah (s.a.v.) :

“Evlerinizi kabir haline getirmeyin; müsait vakitlerinizde nafile ibadetten ve Kur’an okumaktan uzak kalmayınız. Zira Bakara sûresinin okunduğu evden şeytan kaçar. Çünkü onları sapıtmaktan ümidini kesmiştir.” buyurdular. (Müslim,  Riyâzü’s-Sâlihîn c.2 sh.354)

33- Rasûlullah (s.a.v.) :

“Mümin kardeşinle münakaşa etme, onun hoşuna gitmeyecek şakalar yapma ve ona yerine getirmeyeceğin bir söz verme.” buyurdular.
(Tirmizî, Birr, 58.)

34- Rasûlullah (s.a.v.) :

“Sizden biriniz oruçlu olduğu halde unutur da yer ve içerse, orucuna devam etsin. Zira Allah Teâlâ onu yedirmiş ve içirmiştir.” buyurdular. (Buhârî, Müslim, Riyâzü’s-Sâlihîn c.2 sh.503)

35- Rasûlullah (s.a.v.) :

“Şehitler beş sınıftır;
1-Taûndan ölenler,
2-İshalden ölenler,
3-Suda boğulanlar,
4-Duvar ve toprak altında kalıp ölenler,
5-Allah yolunda şehit düşenler.” buyurdular.
                                         (Buhârî, Müslim, Riyâzü’s-Sâlihîn c.2 sh.574)

36- Rasûlullah (s.a.v.) :

“İslam beş temel üzerine kurulmuştur;
1-Allah’tan başka ilah yoktur, Muhammed (a.s) Allah’ın peygamberidir diye şehâdet etmek.
2-Namaz kılmak.
3-Zekat vermek.
4-Hacca gitmek.
5-Ramazan orucunu tutmak.” buyurdular.
                                            (Buhârî, Müslim, Riyâzü’s-Sâlihîn c.2 sh.473)

37- Rasûlullah (s.a.v.) :

“Allah’ın rızası, anne-babanın rızasındadır. Allah’ın öfkesi de anne-babanın öfkesindedir.” buyurdular.
                                                       (Tirmizî, Birr 3)

38- Rasûlullah (s.a.v.) :

“İnsanların peygamberlerden öğrene geldikleri sözlerden bir de;
  ‘Utanmadıktan sonra dilediğini yap.’  Sözüdür, ” buyurdular.
                                  (İbrahim CANAN,  Kütüb-i Sitte c.6, sh.333)

39- Rasûlullah (s.a.v.) :

 “İnsanda bir organ vardır. Eğer o sağlıklı ise bütün vücut sağlıklı olur; eğer o bozulursa bütün vücut bozulur. Dikkat edin! O, kalptir.” buyurdular.
                                    (Buhari, İman, 39; Müslim, Müsakat, 107.)

40- Rasûlullah (s.a.v.) :

“Hiçbir baba, çocuğuna, güzel terbiyeden daha üstün bir hediye vermiş olamaz.” buyurdular.
(Tirmizi, Birr, 33)