FAYDALI BİLGİLER

132 FARZ 2 54 FARZ 3 ŞEMAİLİ ŞERİF 4 40 HADİS 5 İLAHİLER

6 DUA 7 SİYER SORULARI 8 MARŞLAR 9 ALAY MARŞI 10 ŞU'AB'UL  İMAN 11 99 AYET 12 40 HADİS

13 Eğitici / Öğretici Hikayeler

İLAHÎLER

1. TALEAL BEDRU ALEYNA
2. SEVDİM SENİ MABUDUMA
3. DAĞLAR İLE TAŞLAR İLE
4. GELİN ALLAH DİYELİM
5. EY ALLAHIM
6.  ŞOL CENNETİN IRMAKLARI
7. SORDUM SARI ÇİÇEĞE
8. CANIM KURBAN OLSUN
9. VEYSEL KARANİ
10. GÜZEL AŞIK CEVRİMİZİ
11. AŞKIN İLE AŞIKLAR
12. SENİ BEN SEVERİN CANDAN İÇERÛ
13. GÜL YÜZÜNÜ RÜYAMIZDA
14. BİZ DÜNYADAN GİDER OLDUK
15. ÖMRÜN BİTİRMİŞ
16. GELİN ALLAH DİYELİM
17. SEHER VAKTİ BÜLBÜLLER
18. AŞKIN İLE AŞIKLAR
19. AŞKIN ALDI
20. BU AKLU FİKR İLE
21. BU AŞK BİR BAHRİ UMMANDIR
22. BÜLBÜLLER SAZDA
23. CANIM KURBAN OLSUN
24. GÜZEL AŞIK
25. EY ALLAHIM BENİ SENDEN AYIRMA
26. GÖÇTÜ KERVAN
27. GÜLYÜZÜNÜ RÜYAMIZDA
28. GÜLLER SÜMBÜLLER
29. BİLMEM NİDEYİM
30. KABENİN YOLLARI
31. MAKAMIMIZ KUŞ MİSALİ
32. MÂİL OLDUM
33. MUHAMMED ANADAN DOĞDU
34. NOLDU BU GÖNLÜM
35. SEVGİ BAHT OLDU
36. ŞOL CENNETİN IRMAKLARI
37. YAN YÜREĞİM

1. TALEAL BEDRU ALEYNA

Taleal bedru aleyna                               
Min seniy
yetil veda                             
Vecebeşşükrü aleyna                            
Mâ deâ lillahi da’                                  

Eyyuhel meb’usu fina           
Ci’te bil emril muta                               
Ci’te şerraftel Medine                          
Merhabayya hayra da’                         

Ente şemsün ente bedrun                      
Ente nurun âla nur                                
Ente misbah-ussereyya                        
Ya habibi ya Rasul.                               

Ay doğdu üzerimize
Veda tepelerinden
Şükür gerekti bizlere
Allah’a davetinden

Ey bizden seçilen elçi
Yüce bir davetle geldin
Sen bu şehre şeref verdin
Ey sevgili hoş geldin

Sen güneşsin sen aysın
Sen nur üstüne nursun
Sen Süreyya ışığısın
Ey sevgili ey Rasul

2. SEVDİM SENİ MABUDUMA

Sevdim seni mabuduma, canan diye sevdim
Bir ben değil alem sana, hayran diye sevdim.

Evlad-ı iyalden geçerek, Ravzana geldim
Ahlakını medh etmede, Kur’an diye sevdim

Kurbanın olam Şah-ı Rusul, kovma kapından
Didârına müştak olacak, Yezdân diye sevdim.

Mahşerde Nebiler bile, senden medet ister
Gül yüzlü melekler sana, hayran diye sevdim

3. DAĞLAR İLE TAŞLAR İLE

Dağlar ile taşlar ile
Çağırayım Mevlam seni
Seherlerde kuşlar ile
Çağırayım Mevlam seni.

Su dibinde mâhi ile
Sahrâlarda âhû ile
Derviş olup yâ hû ile
Çağırayım Mevlam seni

Gökyüzünde İsa ile
Tur dağında Musa ile
Elindeki âsâ ile
Çağırayım Mevlam seni

Derdi pek çok Eyyûb ile
Gözü yaşlı Yakub ile
Ol Muhammed mahbûb ile
Çağırayım Mevlam seni.

4. GELİN ALLAH DİYELİM

Gelin Allah diyelim
Kalbden pası silelim
Alemler seyredelim
Allah Allah dedikçe.

Nerde tevhid çekilir
Melekler saf saf gelir
Hepsi tekbir getirir
Allah Allah dedikçe.

Zikr-i Hakka başlandı
İsm-i Celal hızlandı
Arş-ı âlâ sallandı
Allah Allah dedikçe.

Gafil olma Nâciya
Hak’kı zikret daima
Seni zikr eyler Hudâ
Allah Allah dedikçe.

Bağlı kapı açılır
Hak batıldan seçilir
Gizli sırlar açılır
Allah Allah dedikçe.

Gönüller şâdan olur
Kaygudan âzad olur
Can mülkü âbâd olur
Allah Allah dedikçe.

5. EY ALLAHIM

Ey Allahım beni senden ayırma
Beni senin cemalinden ayırma

Seni sevmek benim dinim imanım
İlahi dini imandan ayırma

Ben ol dost bahçesinin bülbülüyüm
İlahi bülbülü gülden ayırma

Sararıp hem solup döndün hazana
İlahi hazânı daldan ayırma

Eşrefzâde senin kemter kulundur
İlahi kulunu senden ayırma

6.  ŞOL CENNETİN IRMAKLARI

Şol cennetin ırmakları
Akar Allah deyu deyu
Çıkmış İslam bülbülleri
Öter Allah deyu deyu.

Salınır tuba dalları
Kur’an okur hem dilleri
Cennet bağının gülleri
Kokar Allah deyu deyu.

Hakka aşık olan kişi
Akar gözlerinden yaşı
Pür nur olur içi dışı
Söyler Allah deyu deyu.

Yunus Ermem var yarına
Koma bugünü yarına
Yarın Hak’kın divanına
Varam Allah deyu deyu.

7. SORDUM SARI ÇİÇEĞE

Sordum sarı çiçeğe
Annen baban var mıdır?
Çiçek eydür derviş baba
Annem babam topraktır.

Hak Lâ ilâhe illallah Allah
Lâ ilâhe illallah

Sordum sarı çiçeğe
Evlat, kardeş var mıdır?
Çiçek eydür derviş baba
Evlat,kardeş yapraktır.  

Hak Lâ ilâhe illallah Allah
Lâ ilâhe illallah

Sordum sarı çiçeğe
Benzin neden sarıdır?
Çiçek eydür derviş baba
Ölüm bana yakındır.

Hak Lâ ilâhe illallah Allah
Lâ ilâhe illallah

Sordum sarı çiçeğe
Sizde ölüm var mıdır?
Çiçek eydür derviş baba
Ölümsüz yer var mıdır?

Hak Lâ ilâhe illallah Allah
Lâ ilâhe illallah

Sordum sarı çiçeğe
Sen kimin ümmetisin?
Çiçek eydür derviş baba
Muhammed ümmetiyim.

Hak Lâ ilâhe illallah Allah
Lâ ilâhe illallah

Sordum sarı çiçeğe
Sen beni bilir misin?
Çiçek eydür derviş baba
Sen YUNUS değil misin?

Hak Lâ ilâhe illallah Allah
Lâ ilâhe illallah

8. CANIM KURBAN OLSUN

Ya Rasulallah Allah
Ya Habiballah Allah
Ya Nebiyallah Allah

Sallallahu ala Muhammed
Sallallahu aleyhi ve sellem.

Canım kurban olsun senin yoluna
Adı güzel kendi güzel Muhammed
Gel şefaat eyle kemter kuluna
Adı güzel kendi güzel Muhammed

Yedi kat gökleri seyran eyleyen
Kürsünün üstünde ceylan eyleyen
Miraç’da ümmetin Hak’dan dileyen
Adı güzel kendi güzel Muhammed

Mü’min olanların çoktur cefası
Ahirette vardır zevk-u sefası
On sekiz bin alemin Mustafası
Adı güzel kendi güzel Muhammed

Yunus neyler iki cihanı sensiz
Sen Hak Peygamberisin şeksiz gümansız
Sana uymayanlar gider imansız
Adı güzel kendi güzel Muhammed

9. VEYSEL KARANİ

Hakkın Habibinin sevgili dostu
Yemen illerinde Veysel Karani
Söylemez yalanı yemez haramı
Yemen illerinde Veysel Karani

Seherde kalkuben yola giderdi
Hakkın binbir ismin zikir ederdi
Allah Allah deyu deve güderdi
Yemen illerinde Veysel Karani

Elinde asâsı hurma dalından
Sırtında hırkası deve yününden
Asla hata gelmez onun dilinden
Yemen illerinde Veysel Karani

Anasından destûr aldı durmadı
Kabe yollarından gözün ırmadı
Eve geldi Muhammed’i bulmadı
Yemen illerinde Veysel Karani

Aşık Yunus eyder ben de varaydım
Ol mübarek hûb cemalin göreydim
Ayağın tozuna yüzler süreydim
Yemen illerinde Veysel Karani

10. GÜZEL AŞIK CEVRİMİZİ

Güzel aşık cevrimizi
Çekemezsin demedim mi
Bu bir rıza lokmasıdır
Yiyemezsin demedim mi

Yemeyenler kalır nâçar
Gözlerinden kanlar saçar
Bu bir demdir gelir geçer
Duyamazsın demedim mi

Erelim Ali sırrına
Çıkalım meydan yerine
Canu başı Hak yoluna
Koyamazsın demedim mi

Dervişler hârabât olur
Hak katında hürmet bulur
Muhabbet baldan tatlıdır
Doyamazsın demedim mi

Dervişlik ulu dernektir
Görene büyük örnektir
Yensiz yakasız gömlektir
Giyemezsin demedim mi

Pir Sultan Ali şahımız
Hakk’a ulaşır râhımız
On iki imam katarımız
Uyamazsın demedim mi

11. AŞKIN İLE AŞIKLAR

Aşkın ile aşıklar yansın ya Resûlellah
İçip aşkın şarabın kansın ya Resûlellah

Şol seni seven kişi verir yoluna başı
İki cihan güneşi sensin ya Resûlellah

Şol seni sevenlere kıl şefaat onlara
Mümin olan tenlere cansın ya Rasûlellah

Aşık Yunus’un canı, hilm-ü şefaat kânı
Alemlerin sultanı sensin ya Rasûlellah

12. SENİ BEN SEVERİN CANDAN İÇERÛ
Severim seni ben candan içerû
Yolun vardır bu erkândan içerû

Şeriât, tarikât yoldur varana
Hakikat mârifet andan içerû

Dinin terk idenin küfürdür işi
Ol ne küfürdür imândan içerû
Beni benden sorman ben, ben değilim
Bir başka ben vardır benden içerû

Süleyman kuş dili bilir dediler
Süleyman var Süleyman’dan içerû

Kesildi takatim dizde derman yok
Bu ne mezhep imiş dinden içerû

YUNUS’un sözleri hûndur âteştir
Kapında kul var sultândan içerû

13. GÜL YÜZÜNÜ RÜYAMIZDA

Gül yüzünü rüyamızda
Görelim Ya Rasulallah
Gül bahçene dünyamızda
Girelim Ya Rasulallah

Aşkınla yaşarır gözler
Hasretinle yanar özler
Mübarek ravzana yüzler
Sürelim Ya Rasulallah.

Sensin gönüller sultanı
Getiren Yüce Kur’anı
Uğruna tendeki canı
Verelim Ya Rasulallah

Veda edip masivâya
Yalvarıp Yüce Mevla’ya
Şefaat-i Mustafa’ya
Erelim Ya Rasulallah.
14. BİZ DÜNYADAN GİDER OLDUK

Biz dünyadan gider olduk
Kalanlara selam olsun
Bizim için hayır dua
Kılanlara selam olsun.

Ecel büke belimizi
Söyletmeye dilimizi
Hasta iken halimizi
Soranlara selam olsun.

Aşık Yunus söyler sözün
Yaş doludur iki gözün
Bilmeyenler neyi bilmiş
Bilenlere selam olsun.

LA İLAHE İLLALLAH  ALLAH
LA İLAHE İLLALLAH HU
DERDE DERMAN YA ALLAH

15. ÖMRÜN BİTİRMİŞ

Ömrün bitirmiş viranemiyem
Aklın yitirmiş divanemiyem

Allahu Allah Allahu Allah
Allahu Allah Allahu Allah

Yaşlı gözlerim, tutmaz dizlerim
Yolun izlerim, mestanemiyem

Allahu Allah Allahu Allah
Allahu Allah Allahu Allah

AŞKÎ can feda, olsa ne fayda
Aşk oku yayda, kemanemiyem.

Allahu Allah Allahu Allah
Allahu Allah Allahu Allah

 

16. GELİN ALLAH DİYELİM

 

Gelin Allah diyelim,
Kalpten pası silelim,
Alemler seyredelim,
Allah Allah dedikçe.

Nerde tevhid çekilir,
Melekler saf saf gelir,
Hepsi tekbir getirir,
Allah Allah dedikçe.

Zikri Hakka başlandı,
İsm-i Celal hızlandı,
Arş-ı A’la sallandı,
Allah Allah dedikçe.

Gönüller şadan olur
Kaygudan azad olur,
Can mülkü abad olur
Allah Allah dedikçe.

Gafil olma Naci ya!
Hakkı zikret daima,
Seni zikreder Hüda,
Allah Allah dedikçe.

17. SEHER VAKTİ BÜLBÜLLER

Seher vakti bülbüller
Nede güzel öterler
Açınca tüm çiçekler
Birlikte zikrederler

Aman Allah illallah
Dertlere derman Allah
Gönüle şifa veren
Lailahe illallah

Akşam olur giderler
Boyun büker çiçekler
Kim bilir ne söylerler
Feryad eder bülbüller

Aman Allah illallah
Dertlere derman Allah
Gönüle şifa veren
Lailahe illallah

Onlarda bütün dertler
Yine de şükrederler
Salat selam söylerler
Beytullaha giderler

Aman Allah illallah
Dertlere derman Allah
Gönüle şifa veren
Lailahe illallah

18. AŞKIN İLE AŞIKLAR

Aşkın ile aşıklar
Yansın ya Rasûlallah
İçip aşkın şerabın
Kansın ya Rasûlallah

Şol seni seven kişi
Verir yoluna başı
İki cihan güneşi
Sensin ya Rasûlallah
Şol seni sevenlere
Kıl şefaat onlara
Mümin olan tenlere
Cansın Ya Resulallah

Aşık oldum dildare
Bülbül oldum gülzare
Seni sevmeyen nare
Yansın Ya Resulallah

Şol seni seven sübhan
Oldu kamuya sultan
Canım yoluna kurban
Olsun Ya Resulallah

Aşık Yunus'un canı
İlm ü şefaat kânı
Alemlerin sultanı
Sensin ya Rasûlallah!

 

19. AŞKIN ALDI

Aşkın aldı benden beni
Bana seni gerek seni.
Ben yanarım dünü günü
Bana seni gerek seni.

Ne varlığa sevinirim
Ne yokluğa yerinirim
Aşkın ile avunurum.
Bana seni gerek seni.

Aşkın aşıklar öldürür
Aşk denizine daldırır
Tecelli ile doldurur
Bana seni gerek seni.

Aşkın şarabından içem
Mecnun olup dağa düşem
Sendin dünü gün endişem
Bana seni gerek seni.

Eğer beni öldüreler
Külüm göğe savuralar
Toprağım anda çağıra
Bana seni gerek seni.

 

20. BU AKLU FİKR İLE

 

Bu aklu fikriyle Mevla bulunmaz
Bu ne yaredir ki saklı olunmaz
Kamunun derdine derman bulunur
Şu benim derdime derman bulunmaz

Aşkın pazarında canlar satarlar
Satarım canımı alan bulunmaz

Aşık öldü deyu sale verirler
Ölen gafilimiş aşıklar ölmez

 

21. BU AŞK BİR BAHRİ UMMANDIR

Bu aşk bir bahri ummandır
Buna hadd-ü kenar olmaz
Delilim sırr-ı Kur’an’dır
Bunu bilende ar olmaz

Subhanallah Sultan Allah
Her dertlere Derman Allah

Kıyamazsan baş-ü cane
Irak dur girme meydane
Bu meydanda nice başlar
Kesilir hiç sorar olmaz

Subhanallah Sultan Allah
Her dertlere Derman Allah

Biz aşığız biz ölmeyiz
Çürüyüp toprak olmayız
Karanlıklarda kalmayız
Bize leyl-ü nehar olmaz

Subhanallah Sultan Allah
Her dertlere Derman Allah

22. BÜLBÜLLER SAZDA

Bülbüller sazda
Güller niyazda
Söyler namazda
Elhamdülillah

Koşuşur herkes
Duyulur bir ses
Der ki her nefes
Elhamdülillah

Dilimde Kur’an
Virdim her zaman
Tesbihim her an
Elhamdülillah

Yatma seherde
Uğrarsın derde
Söyle her yerde
Elhamdülillah

Oldum halveti
Buldum devleti
Geçtim zulmeti
Elhamdülillah

Kalbimde iman
Gönlümde sultan
Elimde ferman
Elhamdülillah

23. CANIM KURBAN OLSUN

Canım kurban olsun senin yoluna
Adı güzel kendi güzel Muhammed
Gel şefaat eyle kemter kuluna
Adı güzel kendi güzel Muhmamed

Mümin olanların çoktur cefası
Ahirette vardır zevk-ü sefası
Onsekizbin alemin Mustafası
Adı güzel kendi güzel Muhammed

Yunus der neylerem cihanı sensiz
Sen hak peygambersin şeksiz gümansız
Sana inanmayan gider imansız
Adı güzel kendi güzel Muhammed

 

24. GÜZEL AŞIK
Güzel aşık cevrimizi
Çekemezsin demedim mi
Bu bir rıza lokmasıdır
Yiyemezsin demedim mi?

Yemeyenler kalır naçar
Gözlerinden kanlar saçar
Bu bir demdir gelir geçer
Duyamazsın demedim mi?

Aşıklar harabat olur
Hakkın katında kutlu olur
Muhabbet baldan tatlı olur
Doyamazsın demedim mi?

Çıkalım meydan yerine
Erelim Ali sırrına
Can-ü başı Hakk yoluna
Koyamazsın demedim mi?

Bu dervişlik bir dilektir
Bilene büyük devlettir
Yensiz yakasız gömlektir
Giyemezsin demedim mi?

25. EY ALLAHIM BENİ SENDEN AYIRMA

Ey Allahım beni senden ayırma
Beni senin didarından ayırma

Seni sevmek benim dinim, imanım
İlahi dinü imandan ayırma

Sararuben soldum döndüm hazana
İlahi hazanı daldan ayırma

Şeyhim baldır ben anın peteğiyem
İlahi peteği baldan ayırma

Şeyhim güldür ben anın yaprağıyem
İlahi yaprağı gülden ayırma

Ben ol dost bahçesinin bülbülüyem
İlahi bülbülü gülden ayırma

Balığın canını suda dediler
İlahi balığı sudan ayırma

Eşrefoğlu senin kemter kulundur
İlahi kulu sultandan ayırma

26. GÖÇTÜ KERVAN

Ah nice bir uyursun uyanmaz mısın
Göçtü kervan kaldık dağlar başında
Çağrışır tellallar inanmaz mısın
Göçtü kervan kaldık dağlar başında

Emir hac göçeli hayli zamandır
Muhammed cümleye dindir imandır
Delilsiz gidilmez yollar yamandır
Göçtü kervan kaldık dağlar başında

Yunus sen bu dünyaya niye geldin
Gece gündüz Hakkı zikretsin dilin
Evliyaya uğramaz ise yolun
Göçtü kervan kaldık dağlar başında

27. GÜLYÜZÜNÜ RÜYAMIZDA

Gül yüzünü rüyamızda
Gürelim ya RESULALLAH
Gül bahçene dünyamızda
Girelim ya RESULALLAH

Sensin gönüller sultanı
Getiren yüce Kur'anı
Uğruna tendeki canı
Verelim ya RESULALLAH

Aşkınla yaşarır gözler
Hasretinle yanar özler
Mubarek ravzana yüzler
Sürelim ya RESULALLAH

Veda edip masivaya
Yalvarıp yüce Mevlaya
Şefaat - Mustafa' ya
Erelim ya RASULALLAH

Levleke dedi sana hak
Bağışla yüzümüze bak
Huzurullaha yüzü ak
Varalım ya RASULALLAH

Derviş derki kardeşlere
Çok selavat ver kardeşlere
Gül yüzünü göre göre
Ölelim ya RASULALLAH

28. GÜLLER SÜMBÜLLER

Güller sümbüller
Yanık gönüller
Divane diller
Mevlayı özler

Hu diyen canlar
Canda cananlar
Aşkla yananlar
Mevlayı özler.

Pervane nare
Deme ağyare
Mest olan yare
Mevlayı özler

Zikreden zakir
Şükreden şakir
Aşkı bu fakir
Mevlayı özler

Emin ver bana
Niyazım sana
Yüreğim yana
Mevlayı özler

29. BİLMEM NİDEYİM

Bilmem nideyim
Aşkın elinden
Kande gideyim
Aşkın elinden

Sallallahu Ala Muhammed
Sallallahu Aleyke Ahmed

Meskenim dağlar
Gözyaşım çağlar
Durmaz kan ağlar
Aşkın elinden

Sallallahu Ala Muhammed
Sallallahu Aleyke Ahmed

Varım vereyim
Kadre ereyim
Üryan olayım
Aşkın elinden

Sallallahu Ala Muhammed
Sallallahu Aleyke Ahmed

Yunus’un sözü
Kül olmuş özü
Kağ ağlar gözü
Aşkın elinden

30. KABENİN YOLLARI

Kabe'nin yolları bölük bölüktür.
Benim yüreciğim delik deliktir
Dünya dedikleri bir gölgeliktir.

Canım Kabe'm varsam sana
Yüzüm gözüm sürsem sana

Eşim dostum yüklesinler yükümü
Komşularım helal etsin hakkını
Görmez oldum ırak ile yakını

Canım Kabe'm varsam sana
Yüzüm gözüm sürsem sana

31. MAKAMIMIZ KUŞ MİSALİ

Makamımız kuş misali
Daldan dala konabilir
İnsanoğlu yok misali
Birgün olur ölebilir

Dağlar taşlar kül misali
Birgün olur tozabilir
İnsanoğlu gül misali
Birgün olur solabilir

Hakikata eren erler
Mevlasım bulabilir
Kendini kemter görenler
Birgün yüce olabilir

Bu can bana emanettir
Birgün olur uçabilir
Dünya malı bir zinnettir
Ancak amel kalabilir

Mağrur olma insanoğlu
Ölümün çaresi yoktur
Soğuk vurmuş sümbül gibi
Solmamaya çaren yoktur

32. MÂİL OLDUM

Mâil oldum bahçesinde hurmaya
Takâtım kalmadı aslâ durmaya
Ol Medine Ravzasını görmeye
Görmeyince alma yârab cânımı.

Hak nasib eylese bizde varalım
Oçöllerin sâfâsını görelim
Ravzasın eşiğine yüzler sürelim
Sürmeyinci alma yârab cânımı

Hak nasib eylese çıksam mahfeye
Dolanı dolanı çıksam safâya
Hep hacılar ile dursam vakfeye
Durmayınca alma yârab cânımı

Aşık olan bû fâniyi neylesin
Sâlâtü selâmla gökler inlesin
Medine'ye varıp mesken eylesin
Varmayınca alma yârab cânımı.

33. MUHAMMED ANADAN DOĞDU

Muhammed anadan doğdu
Melekler tebriğe indi
Gönüller şaduman oldu
Can Muhammed nurdan Ahmed

Gördüm göbeği kesilmiş
Sünnet olmuş toz ekilmiş
Nurdan kundağa sarılmış
Can Muhammed nurdan Ahmed

Hakkın nikabı yüzünde
Kudret sürmesi gözünde
Gördüm melekler dizinde
Can Muhammed nurdan Ahmed

Dileriz Hak’tan inayet
Umarız senden şefaat
Son nefeste hem selamet
Can Muhammed nurdan Ahmed

34. NOLDU BU GÖNLÜM

N’oldu bu gönlüm n’oldu bu gönlüm
Derd-ü gamınla doldu bu gönlüm
Yandı bu gönlüm yandı bu gönlüm
Yanmada derman buldu bu gönlüm

Bayramım imdi bayramım imdi
Bayram ederler yâr ile şimdi
Hamd-ü senâlar hamd-ü senâlar
Yâr ile bayram kıldı bu gönlüm

35. SEVGİ BAHT OLDU

Sevgi bahtolmuş ezelden bize
Sizde bir türlü bizde bir türlü
Alaca düşmüş gördüğümüze
Sizde bir türlü, bizde bir türlü

Donandı dağlar bahar olunca
Gölgem kayboldu gönlüm dolunca
Güzeli görmek boylu boyunca
Sizde bir türlü bizde bir türlü

İstemem versen cihan varını
Gönül nakşetti, güle yarını
Her yüzde görmek dost didarını
Sizde bir türlü bizde bir türlü

36. ŞOL CENNETİN IRMAKLARI

Şol cennetin ırmakları
Akar Allah deyu deyu
Çıkmış İslam bülbülleri
Öter Allah deyu deyu

Salınır tuba dalları
Kur'an okur hem dilleri
Cennet bağının gülleri
Kokar Allah deyu deyu

Ol Allah'ın melekleri
Daim tesbihte dilleri
Cennet bağı çiçekleri
Kokar Allah deyu deyu

Aydan aydındır yüzleri
Şekerden tatlı sözleri
Cennette huri kızları
Gezer Allah deyu deyu

Kimler yeyip kimler içer
Hep melekler rahmet saçar
İdris nebi hulle biçer
Subhan Allah deyu deyu

Yunus Emre var yarına
Koma bu günü yarına
Yarın Allah divanına
Varam Allah deyu deyu

37. YAN YÜREĞİM

Yan yüreğim yan
Gör ki neler var
Bu halk içinde
Bize gülen var
Koy gülen gülsün
Hak bizi bilsin
Gafiller bilsin
Hakkı seven var

Bu yol uzundur
Menzili çoktur
Geçidi yoktur
Derin sular var

Her kim merdane
Gelsin meydane
Kıyamaz cane
Kimde hüner var

Yunus sen burda
Meydan isteme
Meydanlar içinde canım
Merdaneler var.