FAYDALI BİLGİLER

132 FARZ 2 54 FARZ 3 ŞEMAİLİ ŞERİF 4 40 HADİS 5 İLAHİLER

6 DUA 7 SİYER SORULARI 8 MARŞLAR 9 ALAY MARŞI 10 ŞU'AB'UL  İMAN 11 99 AYET 12 40 HADİS

13 Eğitici / Öğretici Hikayeler

MARŞLAR


1- ESKİ ORDU MARŞI
Ceddin deden,neslin baban
Hep kahraman Türk Milleti
Orduların pek çok zaman
Vermiştiler dünyaya şan

Türk Milleti,Türk Milleti
Aşk ile sev milliyeti
Kahret vatan düşmanını
Çeksin o melun zilleti

2- TEKBİR VE CENK MARŞI

Rahim Allah Kerim Allah
Ey şanlı ordu ey şanlı asker
Haydin Gazanfer ummanı safder
Bir elde kalkan bir elde hançer
Serhadde doğru ey şanlı asker
Deryada olsa her şey muzaffer
Dillerde tekbir Allahu ekber
Allahu ekber Allahu ekber
Ordumuz olsun daim Muzaffer
Rahim Allah Kerim Allah

3-ÇIRPINIRDI KARADENİZ MARŞI

Çırpınırdı Karadeniz
Bakıp Türkün Bayrağına
Ah ölmeden bir görseydim
Düşebilsem  toprağına

Sırmalar sarsam koluna
İnciler dizsem yoluna
Fırtınalar dursun yana
Yol ver Türkün bayrağına

Ayrı düştüm dost elinden
Yıllar var ki çarpar sinem
Vefalı Türk geldi yine
Selam Türkün bayrağına

Kafkaslardan esen yeller
Şimdi sana selam söyler
Olsun bütün Turan eller
Kurban Türkün bayrağına

Kafkaslardan aşacağız
Türklüğe şan katacağız
Türkün şanlı bayrağını
Turan ele asacağız.

4- MALAZGİRT MARŞI

Aylardan ağustos,günlerden Cuma
Gün doğmadan evvel iklim-i Ruma
Bozkurtlar ordusu geçti hücûma

Yeni bir şevk ile gürledi gökler
Ya Allah Bismillah Allahuekber

Önde yalın kılıç Türkmen Başbuğu
Ardında Oğuzun ellibin tuğu
Andırır Altaydan kopan bir çığı

Budur,Peygamberin övdüğü Türkler
Ya Allah Bismillah Allahuekber

Türk,Ulu Tanrı’nın soylu gözdesi
Malazgirt Bizansın Türke secdesi
Bu ses insanlığa Hakkın müjdesi

Bu seste birleşir bütün yürekler
Ya Allah Bismillah Allahuekber

Yiğitler kan döker,bayrak solmaya
Anadolu başlar,vatan olmaya
Kızılelmaya hey Kızılelmaya

En güzel marşını vurmada mehter
Ya Allah Bismillah Allahuekber

5-GENÇ OSMAN TÜRKÜSÜ

Of oof Genç Osman dediğin bir küçük uşak
Beline bağlamış ibrişim kuşak of of
Aman askerin içinde birinci uşak
Allah Allah deyüp geçer Genç Osman of of
Of oof Genç Osman dediğin bir küçük aslan
Bağdatın içine girilmez yastan of of
Aman her ana doğurmaz böyle bir aslan
Allah Allah deyüp geçer Genç Osman of of
Of oof Bağdatın kapısını Genç Osman açtı
Düşmanın cümlesi önünden kaçtı of of
Aman kelle koltuğunda üç gün savaştı
Allah Allah deyüp geçer Genç Osman of of

6- FETİH MARŞI
Yelkenler  biçilecek  yelkenler dikilecek
Dağlardan çektirilen kalyonlar çekilecek
Kerpetenlerle surun dişleri  sökülecek

Yürü hala  ne diye oyunda oynaştasın
Fatihin   İstanbulu  fethettiği yaştasın

Sende geçebilirsin  yardan, anadan,  serden
Senin de destanını  okuyalım  ezberden
Haberin yok gibidir  taşıdığın değerden

Elde sensin dilde sen  gönüldesin baştasın
Fatih’in İstanbul’u fethettiği yaştasın

Yüzüne çarpmak gerek zamanenin fendini
Göster kabaran sular yıkar bendini
Çocuk görme, hor görme delikanlım kendini

Şu kırık abideyi yükseltecek taştasın
Fatih’in İstanbul’u fethettiği yaştasın

Bu kitaplar Fatih’tir, Selim’dir, Süleyman’dır
Şu mihrap Sinan üd-din şu minare Sinandır.
Haydi artık uyuyan destanı uyandır.

Bilmem neden gündelik işlerle telaştasın
Kızım sen de Fatihler doğuracak yaştasın

Delikanlım işaret aldığın gün atandan
Yürüyeceksin millet yürüyecek arkandan
Sana selam getirdim Ulubatlı Hasan’dan
Sanki burçlara bayrak olacak kumaştasın
Fatih’in İstanbul’u fethettiği yaştasın

Bırak bozuk saatler yalan yanlış işlesin
Çelebiler çekilip haremlerde kışlasın
Yürü aslanım fetih hazırlığı başlasın

Yürü hala ne diye kendinle savaştasın
Fatih’in İstanbul’u fethettiği yaştasın

 

1. TALEAL BEDRU ALEYNA

Taleal bedru aleyna                               
Min seniyyetil veda                             
Vecebeşşükrü aleyna                            
Mâ deâ lillahi da’                                  

Eyyuhel meb’usu fina           
Ci’te bil emril muta                               
Ci’te şerraftel Medine                          
Merhabayya hayra da’                         

Ente şemsün ente bedrun                      
Ente nurun âla nur                                
Ente misbah-ussereyya                        
Ya habibi ya Rasul.                               

Ay doğdu üzerimize
Veda tepelerinden
Şükür gerekti bizlere
Allah’a davetinden

Ey bizden seçilen elçi
Yüce bir davetle geldin
Sen bu şehre şeref verdin
Ey sevgili hoş geldin

Sen güneşsin sen aysın
Sen nur üstüne nursun
Sen Süreyya ışığısın
Ey sevgili ey Rasul

2. SEVDİM SENİ MABUDUMA

Sevdim seni mabuduma, canan diye sevdim
Bir ben değil alem sana, hayran diye sevdim.

Evlad-ı iyalden geçerek, Ravzana geldim
Ahlakını medh etmede, Kur’an diye sevdim

Kurbanın olam Şah-ı Rusul, kovma kapından
Didârına müştak olacak, Yezdân diye sevdim.

Mahşerde Nebiler bile, senden medet ister
Gül yüzlü melekler sana, hayran diye sevdim

3. DAĞLAR İLE TAŞLAR İLE

Dağlar ile taşlar ile
Çağırayım Mevlam seni
Seherlerde kuşlar ile
Çağırayım Mevlam seni.

Su dibinde mâhi ile
Sahrâlarda âhû ile
Derviş olup yâ hû ile
Çağırayım Mevlam seni

Gökyüzünde İsa ile
Tur dağında Musa ile
Elindeki âsâ ile
Çağırayım Mevlam seni

Derdi pek çok Eyyûb ile
Gözü yaşlı Yakub ile
Ol Muhammed mahbûb ile
Çağırayım Mevlam seni.

CANIM KURBAN OLSUN

Ya Rasulallah Allah
Ya Habiballah Allah
Ya Nebiyallah Allah

Sallallahu ala Muhammed
Sallallahu aleyhi ve sellem.

Canım kurban olsun senin yoluna
Adı güzel kendi güzel Muhammed
Gel şefaat eyle kemter kuluna
Adı güzel kendi güzel Muhammed

Yedi kat gökleri seyran eyleyen
Kürsünün üstünde ceylan eyleyen
Miraç’da ümmetin Hak’dan dileyen
Adı güzel kendi güzel Muhammed

Mü’min olanların çoktur cefası
Ahirette vardır zevk-u sefası
On sekiz bin alemin Mustafası
Adı güzel kendi güzel Muhammed

Yunus neyler iki cihanı sensiz
Sen Hak Peygamberisin şeksiz gümansız
Sana uymayanlar gider imansız
Adı güzel kendi güzel Muhammed

ŞOL CENNETİN IRMAKLARI

Şol cennetin ırmakları
Akar Allah deyu deyu
Çıkmış İslam bülbülleri
Öter Allah deyu deyu.

Salınır tuba dalları
Kur’an okur hem dilleri
Cennet bağının gülleri
Kokar Allah deyu deyu.

Hakka aşık olan kişi
Akar gözlerinden yaşı
Pür nur olur içi dışı
Söyler Allah deyu deyu.

Yunus Ermem var yarına
Koma bugünü yarına
Yarın Hak’kın divanına
Varam Allah deyu deyu.

ÖMRÜN BİTİRMİŞ

Ömrün bitirmiş viranemiyem
Aklın yitirmiş divanemiyem

Allahu Allah Allahu Allah
Allahu Allah Allahu Allah

Yaşlı gözlerim, tutmaz dizlerim
Yolun izlerim, mestanemiyem

Allahu Allah Allahu Allah
Allahu Allah Allahu Allah

AŞKÎ can feda, olsa ne fayda
Aşk oku yayda, kemanemiyem.

Allahu Allah Allahu Allah
Allahu Allah Allahu Allah