30.05.2015

Fetih Şöleni’nin ikinci aşamasında (24 Mayıs Pazar akşamı) Atatürk Spor Salonu’nda Ülkü Ocakları Genel Merkezi sanatçılarından Atilla Yılmaz ve Ahmet Şafak’ın halk konseri verdiğini dile getiren Yakupoğlu, Fetih Şöleni’nin son bölümünde ise 29 Mayıs 2015 Cuma günü saat 17.30’da Fatih’in halası Selçuk Hatun’u anmak ve onun Kastamonu ile olan bağını dile getirmek amacıyla mütevazı bir programı organize ettiklerini söyledi.
SELÇUK HATUN KİMDİR?
TÜRKAV şube başkanı Doç. Dr. Yakupoğlu, konuşmasının devamında Selçuk Hatun hakkında bilgi verdi: “Selçuk Hatun, Osmanlı hükümdarı Çelebi Mehmed’in kızı ve dolayısıyla Sultan II. Murad’ın kız kardeşidir. II. Murad, Candaroğulları hükümdarı İsfendiyar Bey’le yaptığı savaşı (M.1423) kazanmıştı. Bunun üzerine her iki hükümdar, aralarında siyasi bir anlaşma imzaladılar. Taraflar arasında zaten daha önceki beyler zamanında kurulmuş olan hısımlığı pekiştirmek amacıyla yine karşılıklı kız alışverişinde bulunmaya karar verdiler. Böylece İsfendiyar Bey, kendi oğlu Şehzade İbrahim Bey’in kızı olan Halime Hatun’u Kastamonu’da yapılan gösterişli bir düğünle II. Murad’a eş olarak gönderdi (Fatih Sultan Mehmed, bu evlilikten dünyaya gelecek). Buna karşılık II. Murad ise kendi kız kardeşlerinden biri olan Sultan Hatun’u İsfendiyar Bey’in oğlu Kasım Bey’e, diğer kız kardeşi Selçuk Hatun’uda İsfendiyar Bey’in diğer oğlu İbrahim Bey’e verdi. İşte Selçuk Hatun, bir Osmanlı prensesi olarak Kastamonu sarayına böylece gelin geldi. Kocası Şehzade İbrahim Bey’le 1443 yılına kadar 18 yıl evli kaldı. Bu evlilikten Kastamonu’da birkaç çocuğu dünyaya geldi”
SELÇUK HATUN’UN KASTAMONU’DA DÜNYAYA GELEN ÇOCUKLARI
Doç. Dr. Cevdet Yakupoğlu Selçuk Hatun’un Kastamonu’da dünyaya getirdiği çocukları hakkında da şu bilgileri verdi: “Bu çocukların ilki erkek olup Orhan adını taşıyordu. Orhan, 1429 yılı Kasım ayında 5 yaşından küçük olarak ve anne babasından önce vefat etmiştir. Kabri, Kastamonu merkezinde bulunan ve annesi Selçuk Hatun tarafından sonradan yaptırılan Hatun Sultan Türbesi içindedir. İkinci çocuk ise kızdır ve Paşa Melek adı verilmiştir. Bu kız, 1436 tarihinde 10 yaşından küçük olarak ve anne babasından önce vefat etmiştir. Kabri, aynı türbe içindedir. Üçüncüsü ise Emir Yusuf adlı erkek çocuktur. 1441 Eylül ayında anne babasından önce ve İbrahim Bey’in hükümdarlığı yıllarında vefat etmiştir. Kabri, aynı türbededir. Dördüncü çocuk Hafsa Hatun adlı kızdır. 1442 Mayıs ayında anne babasından önce vefat etmiştir. Kabri, aynı türbe içindedir. Beşincisi olan Hatice Hatun, babası İbrahim Bey’in 1443’te vefatı üzerine annesi Selçuk Hatun’la Bursa’ya dönmüştür. 1502 yılında Bursa’da ölen bu kadının türbesi de Bursa’dadır. Altıncı çocuk İshak Bâlide Kastamonu’da doğmuş, Bursa’da vefat etmiştir. Görüldüğü üzere Selçuk Hatun’un altı çocuğundan dördü erken yaşta Kastamonu’da vefat etmiş ve anneleri Selçuk Hatun’un Kastamonu Kırkçeşme mahallesinde yaptırdığı türbeye (Hatun Sultan) gömülmüşlerdir. İkisi ise Bursa’da vefat etmiştir.”
SELÇUK HATUN’UN BURSA’YA DÖNÜŞÜ VE ORADA VEFATI
TÜRKAV şube başkanı Yakupoğlu, Selçuk Hatun’un Kastamonu bir taraftan sakin ve güzel bir hayat geçirdiğini, bu vilayette hayır eserleri yaptırdığını, ancak çocuklarının zamansız ölümü ile büyük acılar da yaşadığını dile getirdi. Kocası İbrahim Bey’in de vefat etmesi üzerine baba ocağı Bursa’ya dönmek zorunda kalan Selçuk Hatun’un burada uzun süre yaşadığının, çok sayıda eser yaptırdığının, Cem Sultan’la II. Bâyezid arasındaki taht mücadelesinde arabulucu olarak görev aldığının ve 1485 yılında hastalanarak Bursa’da vefat ettiğinin bilindiğini söyleyen Cevdet Yakupoğlu, “Selçuk Hatun hakkında Kastamonu halkının çok az bilgisinin olduğunu iddia etti. 
SELÇUK HATUN, KASTAMONULULARIN HEMŞEHRİSİDİR
TÜRKAV başkanı Doç. Dr. Cevdet Yakupoğlu, Kastamonulu hem şehrimiz sayılan bu hatunu anmak, çocuklarının kabri başında duada bulunmak ve onun Kastamonu hatıralarını yâd etmek amacıyla Kırkçeşme Mahallesi Hatun Sultan Türbesi’nde 29 Mayıs Cuma günü ikindi namazı sonrası TÜRKAV Kastamonu şubesi olarak bu anma programını tertip ettiklerini söyledi.
SELÇUK HATUN’UN BURSA’DAKİ TÜRBESİNİ DE ZİYARET ETMELİYİZ 
Hatun Sultan Türbesi’nin onarılarak ziyarete açık hale getirilmesini sağlayan Kastamonu Vakıflar Bölge Müdürlüğü yetkililerine de teşekkür eden Doç. Dr. Yakupoğlu, “Osmanlı ve Candaroğulları hanedanlarının ortak hatırasına saygıda bulunmak ve Kastamonu tarihinin zenginliklerini görmek isteyen herkese, bu etkinliğe katılmlarından dolayı şükranlarını sundu. Ayrıca Kastamonuluların, Selçuk Hatun’un Bursa’da babası Çelebi I. Mehmed’in gömülü bulunduğu meşhur Yeşil Türbe içerisinde, babasının hemen ayakucunda bulunan kabrini de ziyaret etmelerini temenni ederek sözlerine son verdi.

Doç. Dr. Cevdet Yakupoğlu
Türkav Kastamonu Şube Başkanı