HZ. MUHAMMED (S.A.V)ÇOK YÖNLÜ BİR ŞAHSİYETTİ
Doğumunun 1442. miladi yılını idrak ettiğimiz Peygamberimiz Hz. Muhammed (SAV)’i anmak için Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından her yıl düzenlenen Kutlu Doğum Haftası’nı coşkuyla, ona olan özlem, saygı ve sevgiyle, rahmetine ve şefaatine duyduğumuz sonsuz arzu ve iştiyakla kutluyoruz.
Hz. Muhammed (SAV)’in örnek davranışları ve çağlar ötesinden bugüne ve geleceğe verdiği mesajları, bizler tarafından her geçen gün daha iyi anlaşılmaktadır.
Peygamber Efendimizin dinî, ahlaki, sosyal, tıbbi, siyasi vb. pek çok konu hakkında görüşleri, tavsiyeleri olmuştur. Bu nedenle Hz Peygamber’in hayatını, hadislerini ve davranışlarıyla verdiği mesajları bir bütün olarak algılamak gerekir. Hz. Muhammed (SAV)’i, sadece “barış, sevgi, kardeşlik, hoşgörü” gibi duygusal kavramlarla anlatmak, onu günümüz Müslüman Türk gençliğine eksik tanıtmak olacaktır.
Peygamber Efendimiz, bütün bu değerlere önem veren bir yüce şahsiyet olmasının yanında, aynı zamanda “başkenti, ordusu, istişare meclisi, diplomasi geleneği, elçilik teşkilatı” olan bir devletin de kurucusu idi. Müslüman ve müminlere karşı şefkat ve merhamet peygamberi olan Efendimiz Bedir’de, Uhud’da, Hendek’te ve benzeri gazalarda ordusunun başında düşmana karşı kılıç sallayan, zırh giyen, aldığı yaralarla gazilik rütbesi taşıyan, yiğit bir mücahit, bir başkomutandı. Diğer bir ifade ile Hz. Muhammed (SAV), “barış için savaşı göze alan; devlet düşmanlarına, terör gruplarına karşı taviz vermeyen; başkent Medine’de hazırlattığı Anayasa’da Müslüman, Hristiyan, Musevi herkesin haklarını güvence altına alan, ancak bütün bu zümrelerin İslam devletinin kayıtsız şartsız kesin otoritesini kabul etmesini sağlayan bir İslam devlet başkanı idi.
Peygamber Efendimiz’in bütün bu yönlerini bir bütün olarak örnek alan ecdadımız onun şefkat ve merhamet ruhunu “Eren”; savaşçı yönünü de “Alp” kelimesi ile kavramlaştırmış, “Alp-Eren” dediğimiz gazi dervişler vasıtasıyla Anadolu’yu Türkleştirmiş ve İslamlaştırmıştır.
Kutlu Doğum Haftası’nın, Peygamber Efendimiz’in doğru bir şekilde anlaşılmasına, onun mesajlarının genç nesillere aktarılmasına ve de hayatımızda yaşantı olarak yer bulmasına birer vesile olmasını temenni ediyor; Allah Teâlâ’dan rahmet ve mağfiretini, Hz. Peygamber Aleyhisselam’ın şefaatini niyaz ediyoruz.

Türkiye Kamu Çalışanları Kalkınma ve Dayanışma Vakfı
(TÜRKAV)
Kastamonu Şubesi