Mehmet Feyzi Efendi’den Feyizli Sözler.

  ''MİLLİYETÇİLİK İSLAMA AYKIRI DEĞİLDİR.
Bu millet milliyetçilikle dağıldı ve yine milliyetçilikle toparlanacaktır. Bildiğimiz gibi bu asır teknoloji asrıdır. Bir motor, bir makine sökülüp yeniden monte edilirken, en son sökülen parça en önce takılır.''                                                                                     
Türklere kötülük yapmak isteyen milletler mutlaka cezasını görürler! Cenab-ı Hak,  onları birbirlerine musallat eder.                                                             


Dua ettiğimiz zaman semaya dönüyoruz. Arştan arza, ellerimize feyz geliyor.

Kur’an ile alaka 3 mertebedir.
1-Taalluk      2-Tehallük  3- Tahakkuk mertebesi.


Hayatı Tayyibe (Nahl 97) : Hayatı insaniyenin fevkında hayatı Tayyibe vardır. Hayatı tayyibeye mazhar olanların cesetleri çürümez. Bazı büyüklerin cesetlerinin çürümesi ise, kendi arzuları dolayısı iledir.
Kusuru, hatayı, yanlışı, nefsimize iyiliği, şifayı Cenab-ı Hakk’a izafe edeceğiz Nisa 79 


Şerhi sadrın alameti 3 şeydir.  1- Fani dünyadan iraz (yüz çevirmek)   2- Baki olan ahrete teveccüh   3- Ölüme hazır bulunmak

Kendimiz kemalat sevdasına düşmeyelim. Ne zaman kemalat sevdasına yeltenirsek helak oluruz.


Abdest alırken küçük günahlar dökülür. Birinci abdest suyu akarken ziyade sakınmalıdır.


Ehl-i sünnet itikadına göre, cennet 7 kat semanın üstünde, Arş-ı alanın altındadır. Cehennemin çekirdeği hükmündeki aslı, Kürre-i arzın merkezindedir. Güneşin nuru alındıktan sonra kütlesi cehenneme girecektir. Güneşin maddesi cehenneme girecektir.


Zikirde kalp lisana mutabık olmalı

.
Kabe ilk defa melekler tarafından inşa edilmiştir.


İnsan şehvetli olduğu zaman annesi de olsa, kızı da olsa, kız kardeşi de olsa bakmamalı, ortamdan çıkmalı.


Kabe-i muazzama Allah’ın zatına, Mescidi Haram sıfata, Mekke haremi esmaya, mikat sahaları efale, mikatın dışındaki maddeye, ibadetimiz Kabe’nin Rabbine.


Edep, kulluk edebini gözetmek lazımdır. Kim nereye çıkmışsa edebe riayeti ile çıkmıştır. Kim ne kazanmışsa edeple kazanmıştır. Kim ne kaybetmişse edepsizlikle kaybetmiştir.


Ben ebül yüsrüm, ebül usr değilim.

Rızkı suride kanaat güzeldir, fakat rızk-ı manevide kannet güzel değildir.

İlimdir, mefahir (değerler) diniye, milliye ve sadakatı vataniye.
Başta marifetullah kesbi, kemalat-ı imaniye iktisabi, ihlasla a’mali salihaya muvaffakiyet, ahlakı hamide ile ittisaf edip, hüsnü hatime ile ahirete geçmek. Cenab-ı Hakk cümlemize nasip etsin. Amin.


Kimseye su-i zan etmeyiniz, tecrübe etmeden de kimseye itimat etmeyiniz.


Ziyaretçilerinin beynini veya kalbini izler, gelirken konuyu okur, cevap verirdi.


İlerde pasaport, vize gibi işlemerin ortadan kalkacağını, nüfus cüzdanında “İslam” yazan herkesin  bavulunu eline alıp, İstanbul’a gider gibi hacca gideceğini söylerdi.


İlmi Allah dostlarından alınız. Cidalci bir akılla değil, tasdikçi, bir kalp ile..

Muhabbet marifetullahın meyvesidir. Marifet ise ezeli bir hidayettir.

Veliliğin 3 aşaması vardır. 1-İman  2-Farzları yapmak, haramlardan sakınmak  3- Takva imanı kamildir.

İman hava gibidir. İlim ziya (ışık) gibidir. Namaz gıda gibidir. Oruç deva gibidir.


Sevap, günah ahrette tecessüm edecektir. Bedenimiz halkla, kalbimiz Hak’la beraber olmaya müsait olarak yaratılmıştır.


Akıl nuru kalpten alır. (Hac 46)


Huzurla abdest alan huzurla namaz kılar.


Şükrün 3 mertebesi vardır.
1-Lisanla şükür 2- Kalple şükür 3- En büyük nimet islamın, imanın nimetidir.

Size müdarayı tavsiye ediyorum. Yaltaklanmayı yasak ediyorum.