MUSA ÖZDAĞ
YAZARI TAKDİM

Yazarımız Musa ÖZDAĞ 1953 yılında, Konya-Bozkır kazasının Bağyurdu Köyü’nde doğmuştur. İlkokul sıralarında iken babasının işi sebebiyle Kastamonu’ya taşınan yazarımız, ilk ve orta tahsilini burada tamamlamıştır. 1979 yılında İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsü’nün Tefsir-Hadis bölümünden mezun olmuştur.
Kastamonu İmam-Hatip Okulu’nda tahsilini sürdürdüğü sırada Merhum Mehmet Feyzî Efendi’yi tanımıştır. Onun, engin bilgi, tefekkür ve feyzinden istifade etmek için yaz-kış, gece-gündüz yanında olabilme şansını elde etmiştir. Bu feyiz ve bereket yüklü beraberliği, büyük âlim ve veli Mehmet Feyzî Efendi’nin 1989 senesinde vefatına kadar devam etmiştir.
Mehmet Feyzî Efendi’den, Merhum Hâfız Ömer Efendi yoluyla tevârüs etmiş oldukları “Temsîli Kırâat” adı verilen Kur’an tâlimi dersleri almıştır. Bunun yanında, Kastamonu’da orta tahsilini sürdürürken Hattat Emrullah Demirkaya’dan hat dersleri alarak, sülüs ve rik’a yazılarını tamamlamıştır.
İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü’nü bitirmesiyle birlikte 1980 yılında Kastamonu İmam Hatip Lisesi öğretmenliğine atanmıştır. Çok bereketli ve verimli bir meslek hayatı olan yazarımız, feyizli ve kaliteli geçen dersleri hâricinde, gerek hafta sonu tatillerinde, gerekse teneffüslerde ve akşam ders bitimlerinden sonra verdiği ders ve kurslarla âdeta nefes almadan 25 yılını dolu dolu geçirmiştir. Allah kendilerinden râzı olsun.
Öğrencilerine verdiği, Arapça, Tefsir, Hüsn-ü hat ve Kur’an ta’limi dersleri yanında, Cuma akşamları halka açık sohbetleri ve yine halka açık olarak Pazar günleri verdiği feyizli tefsir dersleri yıllarca devam etmiştir. Cuma sohbetleri hâlen devam etmektedir. Nesefî Tefsiri’nden takip ettiği tefsir dersleri sona yaklaşıldığı bir sırada istenmeyen sebeplerden ötürü kesintiye uğradıysa da Cenâb-ı Mevlâ’nın izni ve inâyetiyle şanlı fethin 552. yıldönümüne rastlayan 29 Mayıs 2005 tarihinden itibâren tekrar başlatılmıştır ve halen devam etmektedir.
O, sohbetlerinde genellikle önce bir miktar Kur’an-ı Kerim okur ve sonra, okuduğu âyetlerden ve hatta Kur’an-ı Kerim’in bütününden kuvvet alarak güzel, dokunaklı sohbetini ve açıklamalarını yapar. Bu açıklamalar, alışılmışın dışında kendine has, ilgi çekici özel bir üslupla yapıldığı için, hemencecik dinleyiciyi etkilemekte, büyük feyz dalgalanmasına sebep olmaktadır. Bu sohbetler sırasında bazı meraklı talebeler ve dinleyiciler, sohbetleri kayda almakta veya not tutmaktadırlar.
Yazarımız, bu kadar yoğun çalışması yanında onlarca cilt tutan kitaplar da telif etmiştir. Bu kitapların konusunu Merhum Mehmet Feyzî Efendi’nin feyizli sohbetlerinde seçilmiş vecize niteliğindeki değerli sözlerini kendine has bir üslup, dil ve tavırla açıklamak diye özetleyebiliriz. Musa Hoca’nın yazı dili de, taklit olmayan kendine özel niteliktedir. Seçtiği kelimelerin, okuyanlar tarafından anlaşılmasını esas alır. Bu yüzden halkın kullandığı kelimeleri taassup göstermeden kullanır.
BASILMIŞ ESERLERİ:
1- FEYİZLERDEN DAMLALAR. (Bu eser Merhum Mehmet Feyzî Efendi’nin çeşitli sohbetlerinden seçilmiş, vecize niteliğindeki yüzlerce cümlesinden ibarettir.)
2- FEYİZLER (Uzun adıyla “Mehmet Feyzî Efendi’den FEYİZLER” Seri halinde çıkarılan bu eserin 7.cildi “Feyizler” adıyla, 8.cildi de “Tuzaklar ve Uyarılar” adıyla basılmıştır . Mehmet Feyzî Efendi’nin feyizli sözlerinin açıklandığı bu eserler, dinî bir ansiklopedi gibi; dinî millî, kültürel çok özel bilgileri içermektedir.)
3- DUYGULAR VE DÜŞÜNCELER (Hocamızın sohbetleri sırasında, öğrencilerinin tuttuğu notlardan derlenmiş vecize niteliğindeki değerli sözleri ihtiva etmektedir.)
4- KAVRAMLAR VE YORUMLAR (Hocamızın bu eseri, ikiz kardeşi olan Duygular ve Düşünceler’in bir bakıma devâmı, bir bakıma biraz daha açılım ve ilâvelerden oluşan yeni bir eseridir.)
5- FEYİZ PINARI SEMPOZYUMU. (Bu kitapta Musa Özdağ, üç arkadaşıyla birlikte gerçekleştirdiği bir sempozyumda, M. Feyzî Efendi’nin mânevî kimliğini ve tasavvufî yönünü anlatmıştır.)
6- MEHMET FEYZİ EFENDİ’NİN HAYATI. (Bu eserin yazılması, Kastamonu Belediyesi tarafından yazardan istenmiş ve eser, kültür faaliyetleri cümlesinden olarak bastırılmıştır. Kastamonu Belediyesi tarafından dağıtılan bu eserin mevcudu tükenmiştir. Bazı garazkârlar, Kastamonu Belediyesi’ni ve eserin yazarını karalamak için bir gazetede aleyhte yayın yaptılarsa da bu konuda gelen mülkiye müfettişi ve bilirkişi olarak görevlendirilen üç hukuk profesörü, eseri inceleyip, olumlu rapor vermişlerdir. Halkımız tarafından piyasada bulunamayan bu eserin tekrar basımı ısrarla istenmiştir. İşte elinizde bulunan eser, bazı ilaveler ve tashihler sonucu yeniden yayına sunulan, bu eserdir. Yazarımız, Mehmet Feyzî Efendi’nin hayatını romanlaştırarak, değişik bir üslupla bu kitabını kaleme almıştır.)
YAZARIN BASILMAYA HAZIR ESERLERİ:
1- RİSÂLE-İ MÜNİRE. (Meşhur Osmanlı Şeyhülislâmı İbn-i Kemâl Hazretleri’nin bu değerli eserini, Arapça kurslarında talebelerine açıklamalı olarak okutan yazarımızın, kayda alınıp tespit edilen bu eseri de yazılmış ve  III cild halinde düzenlenmiştir.)
2- NESEFÎ TEFSİRİ (Halka açık olarak yaptığı tefsir derslerinde takip ettiği Nesefi Tefsiri’nin yorumlarını ihtiva etmektedir. Sûre sûre, bantlardan yazımı devam etmektedir.)
3- RESÛL-İ EKREM EFENDİMİZDEN HADİS SOHBETLERİ. (Muteber hadis mecmualarından derlenmiş hadisleri şâmildir.)
Okul dışı ve okul içi bu gayretli çalışmalarından ve kurslarından resmî maaşı dışında hiçbir ücret talep etmeyen değerli hocamız, çeşitli il ve ilçelere davet edilerek verdiği konferanslarla da Kur’an’ın feyziyle, Hadis-i Şeriflerin bereketiyle ve Mehmet Feyzî Efendi’nin nurlu sözleriyle Müslüman halkımızı aydınlatmayı bir görev bilmiştir. Bundan sonraki hayatında da mutlu, sağlıklı yaşamları yanında, daha nice feyizli ilmi faaliyetlerde üstün başarılar göstermesini Cenâb-ı Eltâf-ı Mutlak’tan niyaz ederiz.
                                                                        Muzaffer ERTAŞ           
                                                                                         08.12.2003
                                                                                             KASTAMONU